artykuł: Kościół w Biblii? A może eklezja lub zgromadzenie?

artykuł: Kościół w Biblii? A może eklezja lub zgromadzenie?

Kościół w Biblii? A może eklezja lub zgromadzenie?

W poniższym artykule prezentujemy argumenty za oddaniem greckiego słowa ἐκκλησία (ekklēsia), oddawanemu zazwyczaj jako kościół, w inny sposób, który pozwoli wydobyć jego znaczenie dla pierwotnych odbiorców.

Ekklēsia właściwie tłumaczy się jako „zgromadzenie”. Za życia Pawła to słowo (chrześcijaństwo – red.) ani koncept „chrześcijaństwo” nie istniały – słowo „ekklēsia” mogło być używane w odniesieniu do jakiegokolwiek zgromadzenia pogan, Żydów, władz miejskich, różnych grup zrzeszonych w dobrowolny sposób. Termin „kościół” w anachroniczny sposób urzeczywistnia byt, który będzie ewoluował powoli i w późniejszych czasach (…).

Paula Fredriksen, “Paul, the perfectly Righteous Pharisee”, rozdział 6. książki „The Pharisees”; 2021 r.