Spis treści

Paweł i monoteizm / "Introducing the New Testament. A Historical, Literary, and Theological Survey"

Paweł i monoteizm / „Introducing the New Testament. A Historical, Literary, and Theological Survey”

Paweł i monoteizm

Poniżej znajduje się cytat z podręcznika dla studentów studiów licencjackich, bardzo popularny na amerykańskich uczelniach. Szeroko używany, zawiera jednak takie stwierdzenie, jak poniżej, które zaprzecza tezie, że trynitaryzm jest powszechną wiarą wśród uczonych zajmujących się Biblią.

Poniższy passus pokazuje, że autor popularnego podręcznika uważa, że Paweł w swoim wywyższeniu Jezusa Chrystusa jako Pana nie narusza żydowskiego monoteizmu, starannie oddzielając obie postaci: Boga i Mesjasza. Nie jest więc też tak, że Pan Jezus widziany jest jako osoba tożsama z Bogiem Izraela.

Mark Allan Powell pisze:

Teologicznie, Paweł rozumie, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga (2 Koryntian 4:4, Filipian 2:6, Kolosan 1:15; porównaj 1 Koryntian 15:49), tym, który czyni Boga widzialnym i dostępnym dla ludzi. Jezus jest Synem Boga (Rzymian 1:3-4; Rzymian 8:3) i dlatego pozostaje w pewnym sensie podporządkowany Bogu i odrębny od Boga (1 Koryntian 15:27-28). Tym samym Paweł chce uszanować żydowski monoteizm: jego celem nie jest zmiana Jezusa w drugiego Boga, chociaż czasem być może jest bliski zrobienia tego (1 Koryntian 8:6) […] Paweł reprezentuje wyraźnie pogląd, mówiący o wywyższonym Chrystusie, kimś więcej niż tylko proroku, czy nawet Mesjaszu, czy jakimkolwiek innym ludzkim sługą Bożym.

źródło: Mark Allan Powell, „Introducing the New Testament. A Historical, Literary, and Theological Survey” (s. 249 / BakerAcademic, rok wydania: 2009 r.)

Mark Allan Powell to amerykański uczony zajmujący się Nowym Testamentem. Był profesorem Nowego Testamentu na Trinity Lutheran Seminary in Columbus, Ohio (przeszedł na emeryturę w 2018 r.). To jeden z redaktorów „HarperCollins Bible Dictionary” oraz autor ponad 100 artykułów i 35 książek na temat Biblii i religii.

Czytaj także: List do Rzymian 9:5. Czy Pan Jezus jest Bogiem błogosławionym na wieki?