Oto lista cytatów, które dotyczą miłości.

Artykuł będzie systematycznie rozbudowany o nowe cytaty – zapraszamy do ponownych odwiedzin w przyszłości
Valentin de Boulogne / Paweł piszący swoje listy / domena publiczna

Valentin de Boulogne / Paweł piszący swoje listy / domena publiczna

Miłość niech będzie nieobłudna; miejcie w obrzydliwości złe; imając się dobrego. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając. W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący; W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni; Potrzebom świętych udzielający, gościnności naśladujący. Dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują; dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając.

Paweł z Tarsu, List do Rzymian 12:9-16 / Biblia Gdańska (1881 r.)