Zobacz także: inne rozdziały Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju 21: tekst

Narodziny Izaaka

Księga Rodzaju 21:1

A PAN  nawiedził  Sarę, jak powiedział, i uczynił PAN  Sarze, jak  zapowiedział.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 nawiedził  Rodzaju 50:24; Wyjścia 3:16; Wyjścia 4:31; Wyjścia 20:5; Rut 1:6; 1 Samuela 2:21; Psalm 106:4; Łukasza 1:68; Łukasza 19:44; Rzymian 4:17-20
 Sarze, jak  Rodzaju 17:19; Rodzaju 18:10,14; Psalm 12:6; Mateusza 24:35; Galacjan 4:23; Galacjan 4:28; Tytusa 1:2

Księga Rodzaju 21:2

Sara poczęła bowiem i urodziła Abrahamowi syna w jego starości w tym czasie, który przepowiedział mu Bóg.

Narodziny Izaaka i wygnanie Hagar. Księga Rodzaju 21

Narodziny Izaaka i wygnanie Hagar. Księga Rodzaju 21

Księga Rodzaju 21:3

Abraham nadał swemu synowi, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, imię Izaak.

Przekład interlinearny

Księga Rodzaju 21:34: przekład interlinearny

I nadał Abraham swojemu synowi, którego urodziła mu Sara, imię Izaak.

ל֛וֹ הַנּֽוֹלַד־  בְּנ֧וֹ שֶׁם־ אֶֽת־ אַבְרָהָ֜ם וַיִּקְרָ֨א
hannôlaḏ- bǝnô šem- ʾeṯ- ʾaḇrāhām wajjikrāʾ
jemu który się urodził swojego syna imieniem Abraham i nazwał
יִצְחָֽק׃  שָׂרָ֖ה לּ֥וֹ יָלְדָה־ אֲשֶׁר־
jiṣḥāk śārâ yālǝḏâ- ʾăšer-
Icchak Sara mu urodziła którego

Księga Rodzaju 21:4

I Abraham obrzezał swego syna Izaaka, gdy ten miał osiem dni, jak Bóg mu rozkazał.

Księga Rodzaju 21:5

A Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak.

Księga Rodzaju 21:6

Wtedy Sara powiedziała: Bóg dał mi powód do śmiechu; ktokolwiek o tym usłyszy, będzie się śmiał ze mną.

Księga Rodzaju 21:7

I dodała: Kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci? Gdyż urodziłam mu syna w jego starości.

Bóg ochrania Hagar i Izmaela

Księga Rodzaju 21:8

Dziecko rosło i zostało odstawione od piersi.
I Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka.

Księga Rodzaju 21:9

Gdy Sara zobaczyła syna Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzącego;

Księga Rodzaju 21:10

Powiedziała do Abrahama: Wyrzuć tę niewolnicę i jej syna, bo syn tej niewolnicy nie będzie dziedziczyć z moim synem Izaakiem.

Księga Rodzaju 21:11

Słowa te wydały się Abrahamowi bardzo przykre ze względu na jego syna.

Księga Rodzaju 21:12

Wtedy Bóg powiedział do Abrahama: Niech ci nie będzie przykro z powodu chłopca i twojej niewolnicy.
Posłuchaj wszystkiego, co Sara mówi do ciebie, bo w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo.

Księga Rodzaju 21:13

Syna zaś tej niewolnicy również uczynię narodem, bo jest on twoim potomstwem.

Księga Rodzaju 21:14

Abraham wstał więc wcześnie rano, wziął chleb i bukłak wody i dał Hagar, wkładając jej to na ramię, oraz wziął dziecko i odprawił ją.
Ona zaś odeszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby.

Księga Rodzaju 21:15

A gdy skończyła się woda w bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzewów.

Księga Rodzaju 21:16

Potem odeszła i usiadła naprzeciw niego w odległości strzału z łuku.
Mówiła bowiem: Nie będę patrzyła na śmierć dziecka.
Usiadła więc naprzeciw niego i zaczęła głośno płakać.

Księga Rodzaju 21:17

I Bóg usłyszał głos chłopca, i Anioł Boga zawołał na Hagar z nieba: Co ci jest, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.

Księga Rodzaju 21:18

Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem.

Księga Rodzaju 21:19

Wtedy Bóg otworzył jej oczy i zobaczyła studnię z wodą.
Poszła więc, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić.

Księga Rodzaju 21:20

I Bóg był z chłopcem.
Urósł i mieszkał na pustyni, i stał się łucznikiem.

Księga Rodzaju 21:21

A mieszkał na pustyni Paran.
I jego matka wzięła dla niego żonę z ziemi Egiptu.

Przymierze z Abimelekiem

Księga Rodzaju 21:22

W tym czasie Abimelek wraz z dowódcą swego wojska Pikolem powiedział do Abrahama: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz.

Księga Rodzaju 21:23

Teraz więc przysięgnij mi tu na Boga, że nie postąpisz zdradliwie wobec mnie ani mego syna, ani mego wnuka.
Ale według miłosierdzia, które ci okazałem, postąpisz ze mną i z ziemią, w której jesteś przybyszem.

Księga Rodzaju 21:24

Abraham odpowiedział: Przysięgam.

Księga Rodzaju 21:25

I Abraham poskarżył się Abimelekowi z powodu studni z wodą, którą mu przemocą zabrali słudzy Abimeleka.

Księga Rodzaju 21:26

Abimelek powiedział: Nie wiem, kto to uczynił.
Ani nie powiedziałeś mi o tym, ani nie słyszałem o tym aż dopiero dziś.

Księga Rodzaju 21:27

Abraham wziął więc owce i woły i dał je Abimelekowi, i obaj zawarli przymierze.

Księga Rodzaju 21:28

I Abraham wydzielił z trzody siedmioro jagniąt.

Księga Rodzaju 21:29

Abimelek zapytał Abrahama: Po co te siedmioro jagniąt, które postawiłeś osobno?

Księga Rodzaju 21:30

A on odpowiedział: Te siedem owiec weźmiesz z moich rąk, aby były świadectwem, że wykopałem tę studnię.

Księga Rodzaju 21:31

Dlatego nazwano to miejsce Beer-Szeba, bo tam obaj sobie przysięgli.

Księga Rodzaju 21:32

Tak zawarli przymierze w Beer-Szebie.
Potem Abimelek i Pikol, dowódca jego wojska, wstali i wrócili do ziemi Filistynów.

Księga Rodzaju 21:33

Abraham zaś zasadził drzewa w Beer-Szebie i wzywał tam imienia PANA, Boga wiecznego.

Księga Rodzaju 21:34

I Abraham gościł w ziemi Filistynów przez wiele dni.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj