Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn — na jego podobieństwo i na jego obraz — a on dał mu na imię Set.

Księga Rodzaju 5:3 / Biblia Ewangeliczna 

Księga Rodzaju 5:3 [komentarze]

,,na jego podobieństwo i na jego obraz”

W Księdze Rodzaju 1:26 czytamy, że Bóg stworzył człowieka Jego ,,na obraz, na podobieństwo”. Z kolei dzieci Adama były stworzone na obraz Adama. Widzimy więc duży kontrast między pierwszym człowiekiem a resztą ludzkości.