Księga Rodzaju – streszczenie: 3 prawdy pokazane w Genesis

Księga Rodzaju - streszczenie: 3 prawdy pokazane w Genesis

Księga Rodzaju – streszczenie: 3 prawdy pokazane w Genesis

[…] prawdy, które wyłaniają się z tego materiału w Księdze Rodzaju, nie mają nic wspólnego ze starożytną mitologią i są to prawdy, które wytrzymały próbę czasu. Oto one:

(i) Wszechświat, ziemia i rasa ludzka nie powstały przez przypadek lub przez zbieg okoliczności, ale z wyraźniej woli i zgodnie z zamiarem Boga.
(ii) Człowiek to zwieńczenie Bożego stworzenia na ziemi, jako jedyny zdolny do interakcji z Bogiem na poziomie duchowym.
(iii) Zło moralne istnieje, ponieważ Bóg stworzył człowieka wraz z wolną wolą, co pozwala na wybór między dobrem moralnym a złem i  zostało wybrane zło.

To są podstawy, na których opiera się prawdziwa wiara w Boga. A ta relacja między Bogiem a człowiekiem jest tym, co Bóg zamierzył, dostarczając Pismo Święte.

Wilfred G. Lambert

Wilfred G. Lambert – historyk i archeolog, specjalista w zakresie asyriologii i archeologii Bliskiego Wschodu.

Czytaj także: Księga Rodzaju 1. „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”