Spis treści

 Kolor żółty pokazuje różnice z tekstem hebrajskim 

Targum Rut 1:4

 I wykroczyli przeciw ustawie Słowa Pana , i wzięli sobie żony  cudzoziemskie z  domu  Moabu. Imię jednej było Orpa; imię drugiej było Rut, córka Eglona, ​​króla Moabu . I mieszkali tam przez  czas  około dziesięciu lat.

Porównaj tekst hebrajski
I wzięli sobie za żony kobiety moabickie; imię jednej Orfa, a imię drugiej Rut. I mieszkali tam około dziesięciu lat (Rut 1:4).
Targum Rut 1

Targum Rut 1