Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Jozuego 1: tekst

Bóg wyznacza Jozuego

Księga Jozuego 1:1

Po śmierci Mojżesza, sługi PANA, powiedział PAN do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza:

Przekład interlinearny/audio

Księga Jouego 1:1: przekład interlinearny

יְהוָה֙ וַיֹּ֤אמֶר יְהוָ֑ה עֶ֣בֶד מֹשֶׁ֖ה מ֥וֹת אַחֲרֵ֛י וַיְהִ֗י
JHWH wajjōʾmer JHWH ʿeḇeḏ Mōšê môṯ ʾaḥărê wajǝhî
JHWH i powiedział JHWH sługi Mojżesza śmierci po i stało się
H3068 H559 H3068 H5650 H4872 H4194 H310 H1961
לֵאמֹֽר׃ מֹשֶׁ֖ה מְשָׁרֵ֥ת נ֔וּן בִּן־ יְהוֹשֻׁ֣עַ  אֶל־
lēʾmōr Mōšê mǝšārēṯ nûn bin Jǝhôšūaʿ ʾel
mówiąc Mojżesza pomocnika Nuna syna Jozuego do
H559 H4872 H8334 H5126 H1121 H3091 H413

Księga Jozuego 1:1: audio

Księga Jozuego 1:2

Mojżesz, mój sługa, umarł; teraz więc wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą daję im, synom Izraela.

Przekład interlinearny/audio

Księga Jozuego 1:2: przekład interlinearny

אֶת־ עֲבֹ֜ר ק֨וּם וְעַתָּה֩ מֵ֑ת עַבְדִּ֖י מֹשֶׁ֥ה
ʾeṯ ʿăḇōr kûm wǝʿattâ mēṯ ʿaḇdî Mōšê
             
H853 H5674 H6965 H6258 H4191 H5650 H4872
אֶל־ הַזֶּ֔ה הָעָ֣ם וְכָל־ אַתָּה֙ הַזֶּ֗ה הַיַּרְדֵּ֣ן
ʾel hazzê hāʿām wǝḵol ʾattâ hazzê hajjardēn
             
H413 H2088 H5971 H3605 H859 H2088 H3383
יִשְׂרָאֵֽל׃ לִבְנֵ֥י לָהֶ֖ם נֹתֵ֥ן אָנֹכִ֛י אֲשֶׁ֧ר הָאָ֕רֶץ
Jiśrāʾēl liḇnê lāhem nōṯēn ʾānōḵî ʾăšer hāʾāreṣ
             
H3478 H1121 H5414 H595 H834 H776

Księga Jozuego 1:2: audio

Księga Jozuego 1

Księga Jozuego 1

Księga Jozuego 1:3

Każde miejsce, po którym będzie stąpać wasza noga, dałem wam, jak obiecałem Mojżeszowi.

Księga Jozuego 1:4

Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie, będzie wasza granica.

Księga Jozuego 1:5

Nikt nie ostoi się przed tobą po wszystkie dni twego życia; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.

Księga Jozuego 1:6

Wzmocnij się i bądź mężny. Ty bowiem dasz temu ludowi w dziedzictwo ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom.

Księga Jozuego 1:7

Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego według prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz.

Księga Jozuego 1:8

Niech ta księga Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem poszczęści się twojej drodze i będzie ci się wiodło.

Jozue przyjmuje dowództwo

Księga Jozuego 1:9

Czyż ci nie nakazałem? Wzmocnij się i bądź mężny. Nie lękaj się i nie przerażaj, gdyż PAN, twój Bóg, jest z tobą, dokądkolwiek pójdziesz.

Księga Jozuego 1:10

Wtedy Jozue rozkazał przełożonym ludu:

Księga Jozuego 1:11

Przejdźcie przez obóz i rozkażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, bo za trzy dni przejdziecie przez ten Jordan, aby wejść i posiąść ziemię, którą PAN, wasz Bóg, daje wam w posiadanie.

Księga Jozuego 1:12

A do Rubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Manassesa Jozue powiedział:

Księga Jozuego 1:13

Przypomnijcie sobie słowo, które nakazał wam Mojżesz, sługa PANA: PAN, wasz Bóg, zapewnił wam odpoczynek i dał wam tę ziemię;

Księga Jozuego 1:14

(14) Niech wasze żony, dzieci i bydło zostaną w ziemi, którą Mojżesz dał wam po tej stronie Jordanu; wy zaś, wszyscy dzielni wojownicy, pójdziecie uzbrojeni przed waszymi braćmi i będziecie im pomagać;

Księga Jozuego 1:15

Aż PAN da odpoczynek waszym braciom, jak i wam, i oni posiądą ziemię, którą daje im PAN, wasz Bóg. Potem wrócicie do ziemi swojej posiadłości, którą dał wam Mojżesz, sługa PANA, po tej stronie Jordanu na wschodzie, i posiądziecie ją.

Księga Jozuego 1:16

I odpowiedzieli Jozuemu: Wszystko, co nam nakazałeś, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy.

Księga Jozuego 1:17

Jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi we wszystkim, tak będziemy posłuszni i tobie. Niech tylko PAN, twój Bóg, będzie z tobą, jak był z Mojżeszem.

Księga Jozuego 1:18

Ktokolwiek sprzeciwi się twemu rozkazowi i nie będzie posłuszny twoim słowom we wszystkim, co mu rozkażesz, niech umrze. Tylko wzmocnij się i bądź mężny.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Audio: mechon-mamre.org