Interpretacja Listu do Filipian 2:5-11

List do Filipian 2:5-11 jest traktowany przez zwolenników Trójcy jako koronny dowód na inkarnację (wcielenie) Pana Jezusa. Czy jednak rzeczywiście taka interpretacja wynika wprost z tekstu? W poniższym nagraniu spojrzeliśmy na fragment listu apostoła Pawła z innej strony. Zapraszamy do konfrontacji z naszymi argumentami.

Interpretacja Listu do Filipian 2:5-11: nagranie

List do Filipian 2:3-18 [chiazm]. „Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię…”

Interpretacja Listu do Filipian 2:5-11: wersety

Omówione wersety
List do Filipian 2:5-11
List do Galacjan 4:19
List do Galacjan 2:15
Ewangelia Mateusza 20:28
List Jakuba 4:10
List do Filipian 1:1
List do Filipian 2:3-4
List do Filipian 3:10
Dzieje Apostolskie 7:55
1 List Jana 4:13
1 List Jana 3:23-24

7 etapów uniżenia i wywyższenia Jezusa Chrystusa z Listu do Filipian

Interpretacja Listu do Filipian 2:5-11

Interpretacja Listu do Filipian 2:5-11

Kanał na Youtubie, gdzie możesz posłuchać więcej podobnych dyskusji