Hymn na cześć Jezusa Chrystusa z Listu do Filipian 2:6-11 ma niezwykle interesującą strukturę. Zarówno uniżenie się Syna Bożego, jak i Jego wywyższenie przez Boga, składa się z 7 etapów. Precyzyjny dobór słów przez Pawła wskazuje na niezwykle przemyślaną strukturę: cały rozdział zawiera nie tylko chiazm, stanowi również (jak zauważył Vincent Taylor) adaptację żydowskiego hymnu, zawiera szereg analogii do tekstów pozabibijnych (często w tonie polemicznym), ale również można dostrzec 7 etapów uniżenia i wywyższenia Jezusa.

7 etapów uniżenia i wywyższenia Jezusa Chrystusa

7 etapów uniżenia
1. nie uznał za grabież być równym Bogu
2. Ale ogołocił samego siebie
3. przyjął postać sługi
4.  stając się podobny ludziom
5. a w zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek
6.  Sam siebie uniżył
7.  stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu

7 etapów wywyższenia
1. Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko
2. i darował Mu imię, ponad wszelkie imię
3. Aby na imię Jezusa zginało się każde kolano istot niebiańskich
4. ziemskich
5. i podziemnych
 
6. I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem
7. ku chwale Boga Ojca