List do Filipian 2:3-18 [chiazm]

Tekst wersetów Listu do Filipian 2:3-18

(3) Nic nie czyniąc z powodu próżnej ambicji lub pustej chwały,  ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie . (4) Niech  wszyscy  mają na uwadze  nie tylko swoje sprawy , ale  każdy  i  sprawy innych . (5)  Ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki i był w Chrystusie Jezusie , (6)  Który będąc w postaci Bożej, nie uznał za grabież być równym Bogu,  (7)  Ale ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a w zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek ; (8)  Sam siebie uniżył, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu . (9)  Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię, ponad wszelkie imię ; (10)  Aby na imię Jezusa zginało się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych , (11)  I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.  (12) Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze  byliście posłuszni , nie tylko w mojej obecności, ale teraz daleko więcej podczas mojej nieobecności, z bojaźnią i drżeniem  sprawujcie  swoje zbawienie. (13) Albowiem Bóg jest Tym, który  sprawia  w was i chęć, i wykonywanie według  swojego upodobania . (14) Wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania, (15) Abyście stali się nienaganni i szczerzy jako dzieci Boga, niewinni  wśród  rodu wynaturzonego i przewrotnego,  w którym  jesteście widoczni jak światła na świecie, (16) Zachowując słowa życia ku mojej chlubie na dzień Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. (17) Ale jeżeli i teraz  jestem wylany na ofiarę i w służbie waszej wiary ,  raduję się i współraduję się z wami wszystkimi.  (18)  A tak samo i wy   radujcie się i współradujcie się ze mną. 

Zapis chiazmu FIlipian 2:3-18

[A] 3. Nic nie czyniąc z powodu próżnej ambicji lub pustej chwały,  ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie. 
[B] 4. Niech  wszyscy  mają na uwadze  nie tylko swoje sprawy 
[B] ale  każdy  i  sprawy innych 
[A] 5.  Ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki i był w Chrystusie Jezusie 
[A] 6.  Który będąc w postaci Bożej, nie uznał za grabież być równym Bogu, 
[B] 7.  Ale ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a w zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek ;
[C] 8.  Sam siebie uniżył, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu .
[C] 9.  Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię, ponad wszelkie imię ;
[B] 10.  Aby na imię Jezusa zginało się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych ,
[A] 11.  I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 
[A] 12. Dlatego, moi umiłowani, tak jak  zawsze byliście posłuszni , nie tylko w mojej obecności, ale teraz daleko więcej podczas mojej nieobecności
[B] ale teraz daleko więcej podczas mojej nieobecności, z bojaźnią i drżeniem  sprawujcie  swoje zbawienie
[B] 13. Albowiem Bóg jest Tym, który  sprawia  w was
[A] i chęć, i wykonywanie według  swojego upodobania .
[A] 14. Wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania,
[B] 15. Abyście stali się nienaganni i szczerzy jako dzieci Boga, niewinni  wśród  rodu wynaturzonego i przewrotnego
[B]  w którym  jesteście widoczni jak światła na świecie, 16. Zachowując słowa życia
[A] ku mojej chlubie na dzień Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem.
[A] 17. Ale jeżeli i teraz  jestem wylany na ofiarę i w służbie waszej wiary 
[B]  raduję się i współraduję się z wami wszystkimi. 
[A] 18.  A tak samo i wy 
[B]  radujcie się i współradujcie się ze mną