Kalendarz biblijny – na rok 2023. Darmowy do pobrania

Kalendarz biblijny – na rok 2023: informacje

Poniższy kalendarz biblijny na rok 2023 zawiera cytaty biblijne na dany miesiąc.

Przykładowa strona kalendarza:

Kalendarz biblijny - na rok 2023. Darmowy do pobrania

Kalendarz biblijny – na rok 2023. Darmowy do pobrania

Darmowy kalendarz w formie PDF jest dostępny do pobrania z wirtualnego dysku drive.google.pl.

Kalendarz biblijny – na rok 2023: zawarte cytaty

Wydanie na rok 2023 zawiera następujące cytaty:

 • styczeń: „Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój” (Rzymian 8:6)
 • luty: „Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli” (Rzymian 8:13)
 • marzec: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest w świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To wszy­stko bowiem, co jest w świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz jest ze świata” (1 Jana 2:15-16)
 • kwiecień: „Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga” (Rzymian 12:2)
 • maj: „Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, abyście nie byli posłuszni jego pożądliwościom” (Rzymian 6:12)
 • czerwiec: „Nie takiego bowiem mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby współczuć nam w słabościach. Przeciwnie, podobnie jak my doświadczył On wszystkiego – oprócz grzechu” (Hebrajczyków 4:15)
 • lipiec: „Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie” (Filipian 2:5)
 • sierpień: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie” (Galacjan 2:20)
 • wrzesień: „Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność” (Galacjan 5:22)
 • październik: „Bóg jest wierny i nie pozwoli kusić was ponad to, co możecie znieść, ale wraz z pokusą da sposób wyjścia tak, abyście mogli wytrwać” (1 Koryntian 10:13)
 • listopad: „Błogosławiony człowiek, który znosi doświadczanie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują” (Jakuba 1:12)
 • grudzień: „Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (Ew. Jana 3:3)

Zachęcamy do codziennego czytania Biblii – plan czytania Biblii dostępny tutaj.

cytaty pochodzą z Przekładów: B. Tysiąclecia, Uwsp. Biblia Gdańska, P. Ekumeniczny