Imię Jezus w języku hebrajskim

W poniższym artykule zawarte są informacje na temat imienia Jeszua (Jehousza) w świetle języka hebrajskiego. Artykuł będzie systematycznie rozbudowany – czytelników zapraszamy do odwiedzin w przyszłości.

Część z informacji ma charakter faktograficzny, inne z kolei to ciekawostki, które mogą stanowić ciekawą hipotezę badawczą i jedynie od Czytelnika zależy, czy uzna je za warte przechowywania w pamięci na dłużej. Nie znaczy to jednak, że autor niniejszego artykułu nie dołożył starań, aby zweryfikować zgodność z faktami wszelkich informacji, które prezentowane są poniżej.

Imię Jezus w języku hebrajskim: Jeszua, czyli menora

Skrócona forma imienia Jehoszua w popularnej transliteracji brzmi: ישוע – Jeszua. Nas jednak najbardziej będą interesować spółgłoski, a raczej ich kształt. Przyjrzyjmy się każdej z osobna:

  • י – jod
  • ש – szin
  • ו – waw
  • ע – ajin

Cztery hebrajskie samogłoski z pozoru nie wykazują żadnego związku z menorą, o której mowa w podtytule. Zobaczmy je jednak wszystkie obok siebie:

Imię Jezus w języku hebrajskim

Imię Jezus w języku hebrajskim

Zwróćmy uwagę na samą górę wyrazu. Niczym płomienie same końcówki liter jod (1), szin (3), waw (1), ajin (1) skierowane są ku górze. Jest ich siedem – dokładnie tyle, ile ramion ma świecznik – menora.

Oto jeden z obrazków w serwisie społecznościowym, który pokazuje tę zależność:

Imię Jezus w języku hebrajskim

Imię Jezus w języku hebrajskim

Obrazek zawiera również samonarzucające się słowa Jezusa:

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (Jana 8:12)

On jest tym światłem, który ma rozświetlać drogę do Domu PANA.

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! (Izajasza 2:5)

To On stał się światłością, która rozbłysła, pokazując drogę do życia wiecznego:

Naród chodzący w ciemności zobaczył wielkie światło. Ci, którzy mieszkają w kraju spowitym w ciemności — światło zabłysło nad nimi. (Izajasza 9:2)