Ewangelia Mateusza 7 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 7 [czytamy: 5 stycznia / 6 lipca]

Jezus naucza o sądzeniu

1. Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni.

2. Bo sądem, którym sądzicie, zostaniecie osądzeni, i miara, jakiej używacie, zostanie użyta do was.

Mateusza 7:1-2

Mateusza 7:1-2

3. I dlaczego widzisz drzazgę, która jest w oku twojego brata, ale nie dostrzegasz belki w swoim własnym oku?
4. Albo jak powiesz swojemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twojego oka, kiedy masz belkę w swoim własnym oku?
5. Hipokryto, usuń najpierw belkę z własnego oka, a potem przejrzysz, by usunąć drzazgę z oka swojego brata.
6. Nie dawajcie tego, co jest święte, psom, ani nie rzucajcie waszych pereł przed świnie, aby nie podeptały ich pod nogami, nie odwróciły się i nie rozszarpały was.

Jezus naucza o Swoim hojnym Ojcu w niebie

7. Proście, a zostanie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a zostanie wam otworzone.

Mateusza 7:7

Mateusza 7:7

8. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, i ten, który szuka, znajduje, i temu, który puka, zostanie otworzone.
9. Kto z was, jeśli jego syn prosi go o chleb, da mu kamień?
10. Czy jeśli poprosi o rybę, da mu węża?
11. Jeśli więc wy, będąc złymi, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą.
12. Dlatego cokolwiek chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie tak i im, bo to jest Prawo i Prorocy.

Jezus naucza, jak sprawdzać dobro i zło

13. Wchodźcie przez wąską bramę, bo szeroka jest brama i przestronna jest droga, która prowadzi na zagładę, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą.

14. Bo ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, ale niewielu, którzy ją znajdują.
15. Wystrzegajcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
16. Po ich owocach poznacie ich. Czy ludzie zbierają winogrona z cierni, albo figi z ostów?
17. Tak jak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, tak zepsute drzewo wydaje złe owoce.
18. Dobre drzewo nie może wydać złych owoców, ani zepsute drzewo wydać dobrych owoców.
19. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, jest ścinane i wrzucane do ognia.
20. Zatem po owocach poznacie ich.
21. Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, który czyniący, co podoba się mojemu Ojcu, który jest w niebie.

Mateusza 7:21

Mateusza 7:21

22. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wyrzucaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie dokonaliśmy wielkich dzieł?
23. A wtedy powiem im: Nigdy nie znałem was. Odejdźcie od mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
24. Każdy więc, kto słucha moich słów i wykonuje je, będzie jak mądry człowiek, który zbudował swój dom na skale.
25. I deszcz spadł, i przyszły powodzie, i powiały wiatry, i uderzyły w ten dom; ale nie zawalił się, bo był zbudowany na skale.
26. A każdy, kto słyszy te moje słowa i nie jest im posłuszny, będzie jak głupi człowiek, który zbudował swój dom na piasku.
27. I spadł deszcz, i przyszły powodzie, i powiały wiatry, i uderzyły w dom, i zawalił się, a wielki był jego upadek.
28. I stało się, gdy Jezus dokończył tych słów, tłumy były zdumione jego nauką.
29. Bo nauczał ich jak ten, mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.