Ewangelia Mateusza 7:4-5

Tekst wersetów

4. Albo jak powiesz  [A] swojemu bratu : pozwól, że usunę  [B] drzazgę  z twojego oka, kiedy masz  [C] belkę w swoim własnym oku ?
5.  [D] Hipokryto , usuń najpierw  [C] belkę z własnego oka , a potem przejrzysz, by usunąć  [B] drzazgę  z oka  [A] swojego brata .

Zapis chiazmu

 Ewangelia Mateusza 7:4-6 [chiazm] 
[A] 4. Albo jak powiesz  swojemu bratu 
[B] 4. pozwól, że usunę  drzazgę  z twojego oka
[C] 4. kiedy masz  belkę w swoim własnym oku ?
[D] 5.  Hipokryto 
[C] 5. usuń najpierw  belkę z własnego oka 
[B] 5. a potem przejrzysz, by usunąć  drzazgę 
[A] 6. z oka  swojego brata