Kim jest uczeń w Biblii

Kim jest uczeń w Biblii

Kim jest uczeń w Biblii

Kim jest uczeń w Biblii: definicja

To ten, który uczy się, jest posłuszny i naśladuje swojego mistrza: Mateusza 10:24-25; Łukasza 6:40. To zwykłe słowo na naśladowców Chrystusa (występujące 269 razy, podczas gdy „chrześcijanin” pojawia się 3 razy). Czynienie uczniami znajduje się wysoko wśród priorytetów tych, którzy już są uczniami: Mateusza 28:19; 2 Tymoteusza 2:1-2; Dzieje 26:16-18.

Norm Zilmer

Kim jest uczeń w Biblii: opinie

NT Wright tak napisał 1 o wspomnianym nakazie czynienia sobie uczniów z Mateusza 28:19:

Jeśli Syn Człowieczy jest Królem świata, tym, którego czcimy, mamy iść za nim i dlatego też jesteśmy posłani na świat z wielką misją. Mamy czynić uczniów, naśladowców, mamy ich chrzcić i uczyć ich przestrzegania wszystkiego, co nakazał Jezus. Nie ma zakątka stworzonego wszechświata, do którego Jezus nie rości sobie prawa. Mamy być jego przedstawicielami, jego ambasadorami, w przekazywaniu słowa o jego królestwie do wszystkich jego poddanych.

W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc; i będziecie moimi uczniami. (Jana 15:8; UBG)

Harry Whittaker w „Studies in the Gospels” napisał na temat powyższego wersetu:

Jeśli taka jest definicja Pana dotycząca ucznia, to jest miernik testowania jakości wiary. Człowiek, który naprawdę ma Chrystusa jako Pana, nie będzie powstrzymywał się od mówienia o nim. Pojawi się niepohamowana chęć dzielenia się miłością Chrystusa, „aby być drzewami sprawiedliwości, szczepem Pana (prawdziwej winorośli), aby był uwielbiony” (Izajasza 61:3) – uwielbiony w swoim Słudze, Nowym Izraelu (Izajasza 49:3).

Kim / czym jest…. w Biblii – spis

  • pokuta
  • uczeń [zobacz powyżej]
Przypisy
  1. Following Jesus. BIblical Reflections on Discipleship