Ewangelia Mateusza – chiazm [opis]

Poniższy chiazm stanowi tematyczną reprezentację całej Ewangelii Mateusza. Pierwsze i ostatnie rozdziały to narodziny Chrystusa, a potem jego zmartwychwstanie – między wydarzeniami są liczne paralele (wszystkie szczegóły poniżej w tabeli). Kolejne dwa odpowiadające sobie wydarzenia to przygotowanie drogi do Jeruzalem (to misja Jana Chrzciciela) i jej zwieńczenie (rozdziały 26. i 27.). Innym spoiwem jest trzykrotne kuszenie oraz trzy modlitwy w ogrodzie Getsemane podczas samej próby przed śmiercią.

Następnie przenosimy się do nauczania Jezusa. Z jednej strony Kazanie na Górze, a z drugiej liczne przypowieści o Królestwie Bożym. Rozesłaniu apostołów odpowiada ustanowienie zgromadzenia (kościoła) złożonego z apostołów. Nauczanie Jezusa zostaje odrzucone przez przywódców religijnych (r. 11. i 12.), a sam Jezus odrzuca ich tradcyje (r. 13.-16.). Sercem Ewangelii wydają się być przypowieści o nadchodzącym Królestwie (Mateusza 13:1-52).

Ewangelia Mateusza – chiazm [struktura]

[A1] Narodziny Króla
(Mateusza 1:1-2:23)
– Jezus unika śmierci
– Anioł zapowiada narodziny
– Jezus zrodzony mocą Bożą
– Jezusowi oddana cześć (Mateusza 2:8, 9, 11)
[B] Droga do Jeruzalem przygotowana
(Mateusza 3:1-4:11)
– Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Jezusowi
– chrzest i trzy kuszenia na pustyni
[C] Światło świeci w Galilei
(Mateusza 4:12-9:34)
– kazanie na górze i dziesięć cudów
[D] Rozesłanie apostołów
(Mateusza 9:35-11:1)
– dwunastu posłanych, aby głosili i ostrzegali
– „weźcie swój krzyż” (Mateusza 10:38)
[E] Jezus odrzucony przez władze religijne 
(Mateusza 11:2-12:50)
– Jan Chrzciciel w więzieniu
– prośba o znak – Jonasz
– „pokolenie złe i cudzołożne”
[F] Przypowieści o Królestwie 
(Mateusza 13:1-52)
[E] Tradycje odrzucone przez Jezusa
(Mateusza 13:53-16:13)
– Jan Chrzciciel w więzieniu
– prośba o znak – Jonasz
– „pokolenie złe i cudzołożne”
[D] Ustanowienie zgromadzenia (kościoła/eklezji)
– zbudowanie zgromadzenia (jedyny raz, kiedy to słowo zostaje użyte w Ewangeliach
– „weźcie swój krzyż” (Mateusza 16:24)
[C] Z Galilei do Jeruzalem
(Mateusza 19:1-25:46)
– Król objaśnia Królestwo Boże
[B] Przygotowanie do śmierci, proces i ukrzyżowanie
(Mateusza 26:1-27:66)
– trzy modlitwy w Getsemane
– zdrada, proces i ukrzyżowanie
(por. Mk 10:38: Jezus porównuje śmierć do chrztu)
[A2] Zmartwychwstanie Króla
(Mateusza 28:1-28:20)
– Jezus umiera, ale zostaje przywrócony do życia
– Anioł zapowiada zmartwychwstanie
– Jezus przywrócony do życia mocą Bożą
– Jezusowi oddana cześć (Mateusza 28:9, 17)

Zobacz więcej: chiazmy w Ewangelii Mateusza

Ewangelia Mateusza - chiazm. Główne tematy księgi

Ewangelia Mateusza – chiazm. Główne tematy księgi