Ewangelia Mateusza 5:10-12

Ewangelia Mateusza 5:10-12
(10) Błogosławieni, którzy cierpią  [A] prześladowanie  dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo  [B] niebieskie (οὐρανῶν) .
(11) Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie]  [D] wam urągają  i  [E] prześladują  was, i gdy z mego powodu  [D] mówią kłamliwie wszystko złe na was .
(12) Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w  [B] niebie (οὐρανοῖς) .
Tak bowiem  [A] prześladowali  proroków, którzy byli przed wami.

przekład: Biblia Tysiąclecia II

 Ewangelia Mateusza 5:10-12 [chiazm] 

[A] Błogosławieni, którzy cierpią  prześladowanie  dla sprawiedliwości
[B] albowiem do nich należy królestwo  niebieskie (οὐρανῶν) .
[C] Błogosławieni jesteście
[D] gdy [ludzie]  wam urągają 
[E]  i  prześladują  was
[D]  i gdy z mego powodu  mówią kłamliwie wszystko złe na was .
[C] Cieszcie się i radujcie
[B] albowiem wasza nagroda wielka jest w  niebie (οὐρανοῖς) .
[A] Tak bowiem  prześladowali  proroków, którzy byli przed wami.

źródło: chiasmusxchange.com / „Chiasmus in the New Testament: A Study in Formgeschichte”, Nils Wilhelm Lund

Czytaj także: Ewangelia Mateusza 5 wraz ze skróconym komentarzem. ,,Błogosławieni, którzy…”