Zobacz także: pozostałe rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa

Księga Powtórzonego Prawa 22: tekst

Prawa dotyczące zachowania życia i inne

Księga Powtórzonego Prawa 22:1

Jeśli zobaczysz zabłąkanego wołu albo owcę swego brata, nie omijaj ich, lecz koniecznie odprowadź je do swego brata.

Księga Powtórzonego Prawa 22:2

A jeśli twój brat nie jest blisko ciebie albo nie znasz go, to zaprowadź je do swego domu i będą u ciebie, aż twój brat będzie ich poszukiwał i wtedy mu je zwrócisz.

Księga Powtórzonego Prawa 22:3

Tak samo postąpisz z jego osłem, tak samo postąpisz z jego szatą i tak samo postąpisz z każdą zgubioną rzeczą swego brata, która mu zginęła, a ty  znalazłeś. Nie omijaj jej.

Księga Powtórzonego Prawa 22:4

Jeśli zobaczysz, że osioł albo wół twego brata upadł na drodze, nie omijaj ich, lecz niezwłocznie pomóż mu je podnieść.

Księga Powtórzonego Prawa 22:5

Kobieta nie będzie nosiła ubrania mężczyzny ani mężczyzna nie włoży na siebie ubrania kobiety, gdyż ci, którzy tak czynią, budzą odrazę u PANA, twego Boga.

Księga Powtórzonego Prawa 22:6

Jeśli przed sobą na drodze napotkasz ptasie gniazdo na jakimkolwiek drzewie lub na ziemi, z pisklętami lub jajkami, a matka wysiaduje pisklęta lub jajka, nie zabierzesz matki z młodymi;

Księga Powtórzonego Prawa 22:7

Lecz wypuścisz matkę na wolność, a młode weźmiesz sobie, aby ci się dobrze powodziło i abyś przedłużył swoje dni.

Księga Powtórzonego Prawa 22:8

Gdy zbudujesz nowy dom, wtedy uczynisz na swoim dachu ogrodzenie, byś nie sprowadził krwi na swój dom, gdyby ktoś z niego spadł.

Zasada oddzielenia

Księga Powtórzonego Prawa 22:9

Nie zasiewaj w swojej winnicy różnych rodzajów ziarna, abyś nie splugawił plonu posianego ziarna i zbioru winnicy.

Księga Powtórzonego Prawa 22:10

Nie będziesz orał wołem razem z osłem.
Powtórzonego Prawa 22:10

Powtórzonego Prawa 22:10

Księga Powtórzonego Prawa 22:11

Nie będziesz nosił szaty utkanej z wełny razem z lnem.

Księga Powtórzonego Prawa 22:12

Sporządzisz sobie frędzle na czterech rogach swego płaszcza, którym będziesz się okrywał.

Prawa dotyczące sfery seksualności

Księga Powtórzonego Prawa 22:13

Jeśli mężczyzna pojmie żonę, będzie z nią obcował, a potem ją znienawidzi;

Księga Powtórzonego Prawa 22:14

I sprawi, że będą o niej mówić źle, i zniesławi jej imię, mówiąc: Pojąłem tę żonę, lecz gdy obcowałem z nią, nie stwierdziłem u niej dziewictwa;

Księga Powtórzonego Prawa 22:15

Wtedy ojciec i matka dziewczyny wezmą i zaniosą dowody dziewictwa tej dziewczyny do starszych miasta, do bramy;

Księga Powtórzonego Prawa 22:16

I ojciec tej dziewczyny powie do starszych: Dałem swoją córkę temu mężczyźnie za żonę, a on jej nienawidzi;

Księga Powtórzonego Prawa 22:17

A oto sam daje powód, aby mówiono o niej źle, mówiąc: Nie stwierdziłem u twej córki dziewictwa; lecz oto są dowody dziewictwa mojej córki. Wtedy rozłożą prześcieradło przed starszymi miasta.

Księga Powtórzonego Prawa 22:18

Wtedy starsi miasta wezmą tego mężczyznę i ukarzą go.

Księga Powtórzonego Prawa 22:19

I nałożą na niego grzywnę wynoszącą sto syklów srebra, które oddadzą ojcu tej dziewczyny, ponieważ zniesławił dziewicę Izraela. Pozostanie jego żoną i nie będzie mógł jej oddalić po wszystkie swoje dni.

Księga Powtórzonego Prawa 22:20

Lecz jeśli oskarżenie będzie słuszne, a nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny;

Księga Powtórzonego Prawa 22:21

Wtedy wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i mężczyźni tego miasta ukamienują ją na śmierć, gdyż popełniła haniebny czyn w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca. Tak usuniesz zło spośród siebie.

Księga Powtórzonego Prawa 22:22

Jeśli znajdzie się mężczyznę leżącego z zamężną kobietą, wtedy oboje umrą, mężczyzna, który leżał z kobietą, i ta kobieta. Tak usuniesz zło z Izraela.

Księga Powtórzonego Prawa 22:23

Jeśli dziewczynę, która jest dziewicą zaślubioną mężowi, napotka jakiś mężczyzna w mieście i będzie z nią obcował;

Księga Powtórzonego Prawa 22:24

Wtedy wyprowadzisz oboje do bramy miasta i ukamienujecie ich na śmierć; dziewczynę za to, że będąc w mieście, nie krzyczała, a mężczyznę za to, że zhańbił żonę swego bliźniego. Tak usuniesz zło spośród siebie.

Księga Powtórzonego Prawa 22:25

Lecz jeśli mężczyzna napotka zaślubioną dziewczynę w polu, porwie ją i zgwałci, wtedy poniesie śmierć tylko mężczyzna, który z nią obcował.

Księga Powtórzonego Prawa 22:26

Ale dziewczynie nic nie uczynisz; dziewczyna nie zasługuje na śmierć, gdyż jest podobnie jak w przypadku, gdy ktoś powstaje przeciwko swemu bliźniemu i morduje go.

Księga Powtórzonego Prawa 22:27

Napotkał ją bowiem w polu, a gdy zaślubiona dziewczyna krzyczała, nie było nikogo, kto by ją uratował.

Księga Powtórzonego Prawa 22:28

Jeśli mężczyzna napotka dziewczynę, która jest dziewicą i niezaślubiona, pochwyci ją i będzie z nią obcował, i zostaną przyłapani;

Księga Powtórzonego Prawa 22:29

Wtedy mężczyzna, który z nią obcował, da ojcu dziewczyny pięćdziesiąt syklów srebra i będzie ona jego żoną; a ponieważ ją zhańbił, nie będzie mógł jej oddalić po wszystkie swoje dni.

Księga Powtórzonego Prawa 22:30

Nie pojmie mężczyzna żony swego ojca i nie odkryje brzegu szaty swego ojca.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj