Zobacz także: inne rozdziały Ewangelii Łukasza

Ewangelia Łukasza 24: tekst

Zmartwychwstanie

Ewangelia Łukasza 24:1

Pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, a z nimi i inne kobiety;

Ewangelia Łukasza 24:2

I zastały kamień odwalony od grobowca.

Ewangelia Łukasza 24:3

A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa.

Ewangelia Łukasza 24:4

A gdy zakłopotały się z tego powodu, nagle dwaj mężowie stanęli przy nich w lśniących szatach.

Ewangelia Łukasza 24:5

I przestraszone, schyliły twarze ku ziemi, a oni powiedzieli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

Ewangelia Łukasza 24:6

Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei:

Ewangelia Łukasza 24:7

Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać.

Ewangelia Łukasza 24:8

I przypomniały sobie jego słowa.

Ewangelia Łukasza 24:9

A wróciwszy od grobu, oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym.

Ewangelia Łukasza 24:10

A były to: Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom.

Ewangelia Łukasza 24:11

Lecz ich słowa wydały im się niczym baśnie i nie uwierzyli im.

Ewangelia Łukasza 24:12

Wtedy Piotr wstał i pobiegł do grobu. A gdy się nachylił, zobaczył płótna leżące osobno i odszedł, dziwiąc się temu, co się stało.

Jezus na drodze do Emmaus

Ewangelia Łukasza 24:13

A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emmaus, która była oddalona o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.

Ewangelia Łukasza 24:14

I rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało.

Ewangelia Łukasza 24:15

A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.

Ewangelia Łukasza 24

Ewangelia Łukasza 24

Ewangelia Łukasza 24:16

Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali.

Ewangelia Łukasza 24:17

I zapytał ich: Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni?

Ewangelia Łukasza 24:18

A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu: Czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało?

Ewangelia Łukasza 24:19

I zapytał ich: O czym? A oni mu odpowiedzieli: O Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem;

Ewangelia Łukasza 24:20

Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali.

Ewangelia Łukasza 24:21

A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało.

Ewangelia Łukasza 24:22

Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas: były wcześnie rano przy grobie;

Ewangelia Łukasza 24:23

A nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje.

Ewangelia Łukasza 24:24

Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli.

Ewangelia Łukasza 24:25

Wtedy on powiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!

Ewangelia Łukasza 24:26

Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały?

Ewangelia Łukasza 24:27

I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach.

Ewangelia Łukasza 24:28

I zbliżyli się do wsi, do której szli, a on zachowywał się tak, jakby miał iść dalej.

Ewangelia Łukasza 24:29

Lecz oni go przymusili, mówiąc: Zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy. Wszedł więc, aby z nimi zostać.

Ewangelia Łukasza 24:30

A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podawał im.

Ewangelia Łukasza 24:31

Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu.

Ewangelia Łukasza 24:32

I mówili między sobą: Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam Pisma?

Ewangelia Łukasza 24:33

A wstawszy o tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli.

Ewangelia Łukasza 24:34

Ci mówili: Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.

Ewangelia Łukasza 24:35

Oni zaś opowiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.

Jezus pojawia się po raz ostatni

Ewangelia Łukasza 24:36

A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich: Pokój wam. A oni się zlękli i przestraszeni myśleli, że widzą ducha.

Ewangelia Łukasza 24:37

A oni się zlękli i przestraszeni myśleli, że widzą ducha.

Ewangelia Łukasza 24:38

I zapytał ich: Czemu się boicie i czemu myśli budzą się w waszych sercach?

Ewangelia Łukasza 24:39

Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam.

Ewangelia Łukasza 24:40

Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi.

Ewangelia Łukasza 24:41

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i dziwili się, zapytał ich: Macie tu coś do jedzenia?

Ewangelia Łukasza 24:42

I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu.

Ewangelia Łukasza 24:43

A on wziął i jadł przy nich.

Jezus posyła uczniów

Ewangelia Łukasza 24:44

(44) Potem powiedział do nich: To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.

Ewangelia Łukasza 24:45

Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma.

Ewangelia Łukasza 24:46

I powiedział im: Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać;

Ewangelia Łukasza 24:47

I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.

Ewangelia Łukasza 24:48

A wy jesteście tego świadkami.

Ewangelia Łukasza 24:49

A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.

Odejście Jezusa

Ewangelia Łukasza 24:50

I wyprowadził ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce, błogosławił ich.

Ewangelia Łukasza 24:51

A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba.

Ewangelia Łukasza 24:52

A oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością.

Ewangelia Łukasza 24:53

I byli zawsze w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj