Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Mateusza 11: tekst

Ewangelia Mateusza 11:1

I stało się, kiedy Jezus zakończył wydawać nakazy dwunastu uczniom, odszedł stamtąd nauczać i głosić w ich miastach.

Jezus i Jan Chrzciciel

Ewangelia Mateusza 11:2

A gdy Jan, będąc w więzieniu, usłyszał o dziełach Chrystusa, posłał swoich uczniów.

Ewangelia Mateusza 11:3

I powiedział mu: czy jesteś tym, który przychodzi, czy wyczekujemy innego?

Ewangelia Mateusza 11:4

A Jezus odpowiedział i rzekł im: Idźcie i powiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i widzicie.
Ewangelia Mateusza 11. Jezus i Jan Chrzciciel

Ewangelia Mateusza 11. Jezus i Jan Chrzciciel

Ewangelia Mateusza 11:5

Niewidomi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, i głusi słyszą, i umarli są wskrzeszani; a ubogim głoszona jest dobra nowina.

Ewangelia Mateusza 11:6

I błogosławiony ten, dla którego nie stanę się powodem do upadku.

Ewangelia Mateusza 11:7

I gdy oni odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście zobaczyć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr.

Ewangelia Mateusza 11:8

Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich.

Ewangelia Mateusza 11:9

Ale co wyszliście zobaczyć? Zobaczyć proroka? Tak! I mówię wam, więcej niż proroka!

Ewangelia Mateusza 11:10

To jest ten, o którym jest napisane: Oto posyłam mego posłańca przed twoim obliczem; on przygotuje twoją drogę przede tobą.

Ewangelia Mateusza 11:11

Zaprawdę mówię wam, wśród tych, którzy są zrodzeni z kobiet, nie powstał większy niż Jan Zanurzyciel. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy od niego.

Ewangelia Mateusza 11:12

I od dni Jana Zanurzyciela do teraz Królestwo Niebios doznaje przemocy, a gwałtownicy zdobywają je siłą.

Ewangelia Mateusza 11:13

Bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana.

Ewangelia Mateusza 11:14

A jeśli chcecie to przyjąć, to on jest Eliaszem, który miał przyjść.

Ewangelia Mateusza 11:15

Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.

Ewangelia Mateusza 11:16

Ale do kogo mam porównać to pokolenie? Jest jak dzieci, siedzące na rynkach, które wołają swoich towarzyszy

Ewangelia Mateusza 11:17

i mówią: zagraliśmy wam na flecie, a nie zatańczyliście. Lamentowaliśmy, a nie okazywaliście żalu.

Ewangelia Mateusza 11:18

Bo przyszedł Jan, nie jedząc i nie pijąc, a mówią: ma demona.

Ewangelia Mateusza 11:19

Syn Człowieczy przyszedł, jedząc i pijąc, a mówią: Oto człowiek żarłoczny i pijak, przyjaciel poborców podatków i grzeszników! Ale mądrość jest uznana za sprawiedliwą przez swoje dzieci.

Biada niepokutującym miastom

Ewangelia Mateusza 11:20

Wtedy zaczął ganić miasta, w których dokonana została większość jego potężnych dzieł, ponieważ nie pokutowały.

Ewangelia Mateusza 11:21

Biada tobie, Chorazynie! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby te potężna dzieła zostały dokonane w Tyrze i Sydonie, które zostały dokonane u was, dawno by pokutowały w worze i popiele.

Ewangelia Mateusza 11:22

Ale mówię wam, Tyrowi i Sydonowi będzie znośniej w dniu sądu niż wam.

Ewangelia Mateusza 11:23

I ty, Kafarnaum, czy będziesz wywyższone aż do nieba? Spadniesz aż do Hadesu, bo gdyby potężne dzieła zostały dokonane w Sodomie, które zostały dokonane w tobie, zachowałaby się aż do dzisiaj.

Ewangelia Mateusza 11:24

Ale mówię ci, ziemi Sodomy będzie znośniej w dniu sądu, niż tobie.

Przyjdźcie do mnie, a dam wam odpoczynek

Ewangelia Mateusza 11:25

W tym czasie Jezus odpowiedział i rzekł: Wysławiam Cię, o Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.

Ewangelia Mateusza 11:26

Tak, Ojcze, bo tak się Tobie podobało.

Ewangelia Mateusza 11:27

Wszystkie rzeczy zostały przekazane mi przez mojego Ojca i nikt nie zna Syna z wyjątkiem Ojca. Nikt też nie zna Ojca, z wyjątkiem Syna i komu Syn zechce Go objawić.

Ewangelia Mateusza 11:28

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a dam wam odpocząć.

Ewangelia Mateusza 11:29

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz.

Ewangelia Mateusza 11:30

30. Bo moje jarzmo jest łatwe do zniesienia i mój ciężar lekki.
przekład: New European Version