Ezra Abbot – informacje ogólne

Ezra Abbot

Ezra Abbot

Ezra Abbot (28 kwietnia 1819, Jackson, Maine – 21 marca 1884, Cambridge, Massachusetts) – amerykański biblista i unitarianin.

Od 1872 r. do śmierci profesor krytyki Nowego Testamentu w Harvard Divinity School.

Jeden z członków założycieli Towarzystwa Literatury Biblijnej (the Society of Biblical Literature) (1880 r.).

Najważniejsze dzieło Abbota to The Authorship of the Fourth Gospel: External Evidences, gdzie argumentował za autorstwem Jana.

Historyk Philip Schaff w swojej Historii Kościoła Chrześcijańskiego opisał go jako „uczonego o niespotykanej wiedzy i mikroskopijnej dokładności”.

Ezra Abbot jako krytyk tekstu

Był autorem przypisów w Biblii ASV (1901), m.in. tak komentował Jana 9:38:

Greckie słowo oznacza akt czci, czy to wobec stworzenia (jak tutaj), czy dla Stwórcy

Fragment wersetu Rzymian 9:5 traktował jako doksologię, a nie świadectwo bóstwa Chrystusa.

Był zwolennikiem odczytania Dzieje 20:28 ze słowem „Pan”, a nie „Bóg”; podobnie uważał, że słowo „Bóg” nie było oryginalnym odczytaniem 1 Tymoteusza 3:16.

Wg niego odniesienie słów z Tytusa 2:13 „wielki Bóg” do Chrystusa nie mają racji bytu – powody, dla takiego odczytania tekstu „wydają się mieć, po zbadaniu, niewielką lub żadną wagę”  1.

źródła:

  1. Journal of Biblical Literature and Exegesis i artykuł „On The Construction of Titus II. 13”, 1882 r.