Czy apostoł Piotr wierzył w Trójcę

Mowa Piotra w Jerozolimie

Czy Jezus był Bogiem Wszechmogącym, który zstąpił z nieba? Apostoł Piotr w swojej mowie, którą wygłosił w Jerozolimie na początku misji głoszenia Ewangelii, zdaje się nic nie wiedzieć o późniejszych kościelnych doktrynach. Głosi do Żydów, nie kwestionując biblijnego monoteizmu, nie objawionego Boga w ciele, ale Mesjasza – człowieka, najpierw zabitego przez Rzymian i Żydów (Dzieje 2:23: „A wy rękami tych, którzy nie uznają Bożego prawa, ukrzyżowaliście Go i zabiliście”), a potem wskrzeszonego przez Boga. Zwróćmy uwagę na dwa kluczowe wersety z 2. rozdziału Dziejów Apostolskich (cytaty za katolicką Biblią Paulistów).

Dzieje Apostolskie 2:22 / artykuł: Czy apostoł Piotr wierzył w Trójcę?

Dzieje Apostolskie 2:22 / artykuł: Czy apostoł Piotr wierzył w Trójcę?

Dzieje 2:22
Izraelici! Posłuchajcie mnie uważnie.
Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego Bóg uwierzytelnił wśród was poprzez cuda i niezwykłe znaki, jakich przez Niego dokonywał, o czym sami wiecie.

Teologia Piotra wydaje się wyglądać następująco: wierzył, iż Chrystus był człowiekiem, ale niezwykłym – uwierzytelnionym przez Boga, którego to Bóg wybrał, by był Jego reprezentantem. To w imieniu Boga Chrystus dokonywał liczne cuda. W dalszej części czytamy:

Dzieje 2:36
Cały Izrael powinien wiedzieć, że Jezusa, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Chrystusem!

Piotr robi wyraźne rozróżnienie między Bogiem a jego Chrystusem (namaszczonym przez Boga). Czy gdyby ów Chrystus sam był owym Bogiem, potrzebowałby, by ktoś inny uczynił go zarówno Panem (tytuł, który nie tylko stanowił zamiennik imienia Bożego, ale zarówno w Biblii hebrajskiej, jak i NT, nosili ludzie, w tym królowie Izraela) czy też Mesjaszem?

Bill Schlegel w poniższym wideo w polemicznym tonie pyta zwolenników Trójcy, jak ich koncepcja Boga trójjedynego może ostać się w świetle powyższych wersetów:

Czytaj także: Czy apostoł Paweł wierzył w Trójcę?

Czy apostoł Piotr wierzył w Trójcę – nagranie

Czytaj także: Czy słowa „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” stanowią dowód na istnienie Trójcy?