Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Jeremiasza 8: tekst

Powody sądu nad Izraelem

Księga Jeremiasza 8:1

W tym czasie, mówi PAN, wydobędą z ich grobów kości królów Judy, kości ich książąt, kości kapłanów, kości proroków i kości mieszkańców Jerozolimy;

Księga Jeremiasza 8:2

I rozrzucą je przed słońcem, przed księżycem i przed całym zastępem nieba, które oni kochali, którym służyli, za którymi szli, których szukali i którym oddawali pokłon. Nie będą zebrane ani pogrzebane, lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi.

Księga Jeremiasza 8:3

I cała reszta ocalałych z tego przewrotnego rodu będzie wybierać raczej śmierć niż życie we wszystkich miejscach, gdzie zostali, kiedy ich wygnałem, mówi PAN zastępów.

Grzech i zdrada

Księga Jeremiasza 8:4

Dlatego powiesz do nich: Tak mówi PAN: Czy nie powstaje ten, który upadł? Czy nie zawraca ten, który zbłądził?

Księga Jeremiasza 8:5

Czemu więc odwrócił się ten lud Jerozolimy wiecznym odstępstwem? Trzymają się kłamstwa, nie chcą wrócić.

Księga Jeremiasza 8:6

Uważałem i słyszałem: nie mówią właściwie, nikt nie żałuje swej niegodziwości, mówiąc: Cóż uczyniłem? Każdy biegnie swoją drogą, jak koń pędzący do bitwy.

Księga Jeremiasza 8:7

Nawet bocian na niebiosach zna swoje ustalone pory; synogarlica, żuraw i jaskółka przestrzegają czasu swego przylotu. Lecz mój lud nie zna sądu PANA.

Księga Jeremiasza 8:8

Jakże możecie mówić: My jesteśmy mądrzy, a prawo PANA jest przy nas? Oto zaprawdę na próżno uczynił je; daremne jest pióro pisarzy.

Księga Jeremiasza 8:9

Mędrcy się zawstydzili. Są przestraszeni i pojmani. Oto odrzucają słowo PANA, jaką więc mają mądrość?

Księga Jeremiasza 8:10

Dlatego ich żony dam innym, ich pola tym, którzy ich zdobędą, bo od najmniejszego aż do największego – wszyscy są oddani chciwości, od proroka aż do kapłana – wszyscy działają podstępnie.

Księga Jeremiasza 8:11

I leczą rany córki mego ludu tylko powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! Ale nie ma pokoju.

Księga Jeremiasza 8:12

Czy zawstydzili się, że popełnili obrzydliwość? Bynajmniej, wcale się nie zawstydzili ani nie potrafili rumienić. Dlatego upadną wśród tych, co mają upaść. W czasie gdy ich nawiedzę, upadną, mówi PAN.

Księga Jeremiasza 8:13

Doszczętnie ich wykorzenię, mówi PAN. Nie będzie winogron na winorośli ani żadnych fig na drzewie figowym, nawet liść opadnie, a to, co im dałem, zostanie im zabrane.

Księga Jeremiasza 8:14

Czemu tu siedzimy? Zbierzcie się, wejdźmy do miast warownych i tam będziemy milczeć. PAN bowiem, nasz Bóg, każe nam milczeć i daje nam do picia wodę żółci, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko PANU.

Księga Jeremiasza 8:15

Oczekiwaliśmy pokoju, ale nic dobrego nie przyszło; czasu uzdrowienia – a oto strach.

Księga Jeremiasza 8:16

Od Dan słychać parskanie jego koni, na odgłos rżenia jego mocarzy zadrżała cała ziemia. Nadciągają, aby pożreć ziemię i wszystko, co jest na niej, miasto i jego mieszkańców.

Księga Jeremiasza 8:17

Od Dan słychać parskanie jego koni, na odgłos rżenia jego mocarzy zadrżała cała ziemia. Nadciągają, aby pożreć ziemię i wszystko, co jest na niej, miasto i jego mieszkańców.

Jeremiasz biada nad losem jego ludu

Księga Jeremiasza 8:18

Moje serce, które miało mnie posilać w smutku, mdleje we mnie.

Księga Jeremiasza 8:19

Oto głos krzyku córki mego ludu z dalekiej ziemi: Czy nie ma PANA na Syjonie? Czy nie ma na nim jego króla? Czemu pobudzili mnie do gniewu swoimi bożkami i obcymi próżnościami? – odpowiada PAN.

Księga Jeremiasza 8:20

Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy wybawieni.

Księga Jeremiasza 8:21

Z powodu rany córki mojego ludu jestem ranny, pogrążony w żałobie, ogarnęło mnie przerażenie.

Księga Jeremiasza 8:22

Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Czemu więc nie jest uleczona córka mojego ludu?

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska / więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Jeremiasza 8: tekst

Księga Jeremiasza 8:10

treść wersetu: Jeremiasza 8:10
Dlatego ich żony dam innym, ich pola tym, którzy ich zdobędą, bo od najmniejszego aż do największego – wszyscy są oddani chciwości, od proroka aż do kapłana – wszyscy działają podstępnie.

W tekście aramejskim Jeremiasza (Targum) zamiast proroków i kapłanów mamy „nauczycieli Pisma i kapłanów” (por. Jeremiasza 6:13; Jeremiasza 14:18; Jeremiasza 23:11) – podobnie w Nowym Testamencie (np. Marka 11:18; 14:1, Marka 14:43) i innych pismach z I wieku (2 Barucha 10:18; Dawne Dzieje Izraela 20:181; 20:206-7; 20:213) 1.

Źródła:

  1. „Earliest Christianity within the Boundaries of Judaisms” i esej „An Aramaic Parable in a Greek Gospel: The Quest for the Original Meaning of the Vineyard Parable”; Craig A. Evans; s. 292