3 dowody na istnienie Boga. Perspektywa żydowska

Jonathan Sacks przedstawia 3 drogi prowadzące nas do Boga:

* stworzenie świata
* Boże objawienie w Biblii
* wolny świat Zachodu zbudowany na fundamencie Biblii

3 dowody na istnienie Boga: wideo

Uwaga: dostępne są polskie napisy (prawy dolny róg)

Więcej materiałów wideo na naszym kanale – tutaj

3 dowody na istnienie Boga: transkrypcja

3 dowody na istnienie Boga. Perspektywa żydowska

3 dowody na istnienie Boga. Perspektywa żydowska

Kluczowe zasady judaizmu: stworzenie, objawienie, odkupienie dostarczają nam 3 drogi prowadzące do spotkania Boga. Weźmy więc pierwszą z nich: stworzenie. Jeden z największych naukowców naszych czasów – Martin Rees, były astronom, stojący na czele Royal Society i Trinity College Cambridge, jeden z największych naukowców na świecie, w swojej książce ” Just six numbers” (Tylko sześć liczb”) wskazuje, że całe istnienie wszechświata zależy od sześciu stałych matematycznych, które muszą być tak dokładne, że prawdopodobieństwo, iż jakiekolwiek palne źródło energii połączy się wokół tych sześciu stałych, jest niemal nieskończenie małe, tak więc wszechświat jest precyzyjnie dostrojony, by mogło pojawić się życie. To nie mogło się stać przez zwykły przypadek.

Podobnie pojawienie się życia z materii nieożywionej jest zarówno samo w sobie zagadkowe, jak i sprzeczną z jedną z podstawowych zasad entropii, która polega na tym, że świat czy każdy system stopniowo traci energię i uporządkowanie. Tymczasem biologia działa w dokładnie odwrotny sposób – od bardzo prostych organizmów do coraz bardziej rozwiniętych organizmów o samoorganizującej się złożoności. Tak więc gdyby nie miało to inteligentnego stwórcy, nie istniałaby jakakolwiek możliwość zrozumienia tego. A wiec jeśli spojrzycie na stworzenie, zdacie sobie sprawę, dlaczego Francis Collins który kierował projektem poznania ludzkiego genomu, rozpoczął go jako ateista, a zakończył jako osoba wierząca. Tak więc, jeśli spojrzycie na stworzenie, najprostszym rozwiązaniem, a nie znam żadnego innego tłumaczącego precyzyjne dostrojenie na potrzeby powstania życia, jest inteligentny stwórca. I nie trzeba przywoływać tu wątpliwych teorii jak „inteligentny projekt”. Po prostu nie istnieje żaden inny sposób wyjaśnienia, jak to się wszystko stało.

Po drugie, przyglądając się Bożemu objawieniu – Torze, zwróćcie uwagę na judaizm. Żydzi to niewielki naród. Być może 14 milionów ludzi na świecie. A mimo to tak potężne były idee Tory, że zainspirowały dwie inne wielkie religie, z których każda wzięła po trosze z judaizmu. Nie wszystko, ale widzą one siebie jako czczące Boga Abrahama. Obejmują one 2,4 mld chrześcijan i 1,6 mld muzułmanów – dużo ponad połowę ludzi na ziemi obecnie. Jak to się stało, że Abraham, który żył prawie 4 tys. lat temu, który nie dowodził żadną armią, nie stał na czele imperium, nie dokonywał żadnych cudów, nie wypowiadał żadnych proroctw zmieniających świat… Ale jego nauczanie jest tak czyste i prawdziwe, a także wiecznie aktualne, że przekonały ponad połowę ludzkości. Nie ma jakiegokolwiek człowieka, który kiedykolwiek żył, który miałby większy wpływ [mówca zapomina o Jezusie Chrystusie – red.]. I jeśli to nie jest historycznym empirycznym dowodem na prawdziwość objawienia, to nie wiem, co to mogłoby być.

Jeśli chodzi o odkupienie, wielkie otwarte społeczeństwa Zachodu zostały zbudowane w XVII w. przez ludzi głęboko zanurzonych w Biblię hebrajską, niezależnie od tego, czy byli to John Milton i John Locke w Anglii, czy wielcy kalwiniści w Szkocji lub Holandii, czy też purytanie, którzy w latach 20. i 30. XVII wieku przybyli do Ameryki. Byli to wszyscy ludzie zainspirowani Torą, by tworzyć wolne społeczeństwa przy poszanowaniu ludzkiej godności i praw człowieka. I jest to najczystsza forma wyzwolenia, jaką mieliśmy. Każdy ruch wyzwoleńczy, który zakończył się powodzeniem, a było też wiele, którym się nie udało, jak rewolucja rosyjska, francuska rewolucja, które były zasadniczo ruchami świeckimi. Każdy wyzwoleńczy ruch, który przyniósł wolność ludzkim jednostkom, wnosząc ją do ludzkich społeczeństw, był oparty na Torze, zwykle w sposób bardzo wyraźny. A więc czy to patrzymy na stworzenie, Objawienie czy wyzwolenie, nie mogą, jak sądzę, istnieć wątpliwości, że są one Bożego pochodzenia i że są to trzy drogi, które wskazują nam na Boga.

Zobacz także: Jeden Bóg jest stwórcą świata. Księga Rodzaju 1:1