Baruch Spinoza o wolności indywidualnej

Nikt nie jest związany naturalnym prawem do życia według uznania innej osoby, każdy jest strażnikiem swojej własnej wolności.

po angielsku
Nobody is bound by natural right to live as another pleases, each man being the guardian of his own freedom

Baruch Spinoza

Baruch Spinoza o wolności

Baruch Spinoza o wolności

źródło: Spinoza. Complete Works; tłum. Samuel Shirley; Hackett Publishing Company, Inc.; 2002 r.; s. 393