1 Koryntian 15:24-28

(24) Potem nastanie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę, i moc.

(25) Bo trzeba, aby On królował, dopóki nie położy wszystkich wrogów pod Jego stopy.

(26) A jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć.

(27) Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest poddane, to oczywistym jest, że oprócz Tego, który Mu wszystko poddał.

(28) A gdy wszystko zostanie Mu poddane, wtedy też i sam Syn zostanie poddany Temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Przekład Toruński Nowego Przymierza (2017)

 1 Koryntian 15:24-28 [chiazm] 
(24) Potem nastanie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu
gdy zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę, i moc.
Bo trzeba, aby On królował, dopóki nie położy wszystkich wrogów pod Jego stopy.
(26) A jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć.
(27) Wszystko bowiem poddał pod Jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest poddane, to oczywistym jest, że oprócz Tego, który Mu wszystko poddał.
(28) A gdy wszystko zostanie Mu poddane
 wtedy też i sam Syn zostanie poddany Temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

źródło: chiasmusxchange.com