Zobacz pozostałe rozdziały Księgi Rut

Księga Rut 1: tekst

Rodzinny dramat: głód i śmierć

Księga Rut 1:1

Zdarzyło się, że w czasach, kiedy rządzili  sędziowie , nastał  głód  na ziemi. I pewien człowiek z  Betlejem judzkiego  wyruszył wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby zamieszkać w ziemi Moabu.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 sędziowie  Sędziów 2:16; Sędziów 12:8
 głód  Rodzaju 12:10; Rodzaju 26:1; Rodzaju 43:1; Kapłańska 26:19; Powtórzonego Prawa 28:23-24; Powtórzonego Prawa 28:38; 2 Samuela 21:1; 1 Królewska 17:1-12; 1 Królewska 18:2; 2 Królewska 8:1,2; Psalm 105:16; Psalm 107:34; Jeremiasza 14:1; Ezechiela 14:13; Ezechiela 14:21; Joela 1:10-11; Joela 1:16-20; Amosa 4:6
 Betlejem judzkiego  Sędziów 17:8; Sędziów 19:1-2

Księga Rut 1:2

Ten człowiek miał na imię Elimelech, jego żona –  Noemi , a jego dwaj synowie – Machlon i Kilion. Byli oni  Efratejczykami  z Betlejem judzkiego. Przybyli do ziemi Moabu i tam zamieszkali.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Noemi  Rut 1:20
 Efratejczykami  Rodzaju 35:19; 1 Samuela 1:1; 1 Samuela 17:21; Micheasza 5:2

Księga Rut 1:3

Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, a  ona pozostała  sama z dwoma synami.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 ona pozostała…  2 Królewska 4:1; Psalm 34:19; Hebrajczyków 12:6; Hebrajczyków 12:10-11

Księga Rut 1:4

Ci pojęli sobie za  żony  Moabitki: jedna miała na imię Orfa, a druga –  Rut . I mieszkali tam około dziesięciu lat.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 żony  Powtórzonego Prawa 7:3; Powtórzonego Prawa 23:3; 1 Królewska 11:1-2
 Rut  Mateusza 1:5
Przekład interlinearny

Księga Rut 1:4: przekład interlinearny

I wzięli sobie za żony kobiety moabickie; imię jednej Orfa, a imię drugiej Rut. I mieszkali tam około dziesięciu lat.

עָרְפָּ֔ה הָֽאַחַת֙ שֵׁ֤ם מֹֽאֲבִיֹּ֔ות נָשִׁים֙ לָהֶ֗ם וַיִּשְׂא֣וּ
ʿorpâ hāʾaḥat šēm mōʾăbijjôt nāšîm lāhem wajjiśʾû
Orfa jednej imię moabickie kobiety sobie i wzięli
שָׁנִֽים׃ כְּעֶ֥שֶׂר שָׁ֖ם וַיֵּ֥שְׁבוּ ר֑וּת הַשֵּׁנִ֖ית  וְשֵׁ֥ם
šānîm kǝʿeśer šām wajjēšǝbû rût haššēnît wǝšēm
lat około dziesięć tam i mieszkali Rut drugiej a imię

Księga Rut 1:5

Potem obaj,  Machlon  i Kilion, również umarli; i tak  kobieta  ta pozostała sama bez swoich dwóch synów i bez męża.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Machlon  Powtórzonego Prawa 32:39; Psalm 89:30-32; Jeremiasza 2:19
 kobieta  Izajasza 49:21; Mateusza 22:25-27; Łukasza 7:12

Księga Rut 1:6

Wtedy powstała wraz ze swoimi synowymi, aby wrócić z ziemi Moabu, gdyż usłyszała w ziemi Moabu, że PAN  nawiedził  swój lud i  dał  mu chleb.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 nawiedził  Rodzaju 21:1; Rodzaju 50:25; Wyjścia 3:16; Wyjścia 4:31; 1 Samuela 2:21; Łukasza 1:68; Łukasza 19:44; 1 Piotra 2:12
 dał…  Rodzaju 28:20; Rodzaju 48:15; Wyjścia 16:4-6; Psalm 104:14,15; Psalm 111:5; Psalm 132:15; Psalm 145:15; Psalm 146:7; Psalm 147:14; Przysłów 30:8; Izajasza 55:10; Mateusza 6:11; 1 Tymoteusza 6:8
Księga Rut 1

Księga Rut 1

Rut wierna Naomi

Księga Rut 1:7

 Wyszła  więc z miejsca, w którym była, a wraz z nią jej dwie synowe i  udały się  w drogę powrotną do ziemi Judy.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Wyszła  2 Królewska 8:3
 udały się  Rut 1:10; Rut 1:14; Wyjścia 18:27

Księga Rut 1:8

I powiedziała Noemi do swych dwóch synowych:  Idźcie , niech każda z was powróci do domu swojej matki. Niech  PAN  okaże wam miłosierdzie, tak jak okazałyście je  zmarłym  i mnie.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Idźcie  Jozuego 24:15-28; Łukasza 14:25-33
 PAN  Filipian 4:18-19; 2 Tymoteusza 1:16-18
 zmarłym  Rut 1:5; Rut 2:20; Efezjan 5:22; Efezjan 6:2-3; Kolosan 3:18; Kolosan 3:24

Księga Rut 1:9

Niech PAN sprawi, aby każda z was znalazła  pokój  w domu swego męża. I  pocałowała  je, a one podniosły głosy i zapłakały.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 pokój  Rut 3:1
 pocałowała  Rodzaju 27:27; Rodzaju 29:11; Rodzaju 45:15; Dzieje 20:37

Księga Rut 1:10

I mówiły do niej: Wrócimy raczej z tobą do twego ludu.

Księga Rut 1:11

Lecz Noemi odpowiedziała: Zawróćcie, moje córki. Czemu chcecie iść ze mną? Czy mam jeszcze w swoim łonie synów, którzy zostaliby waszymi mężami?

Księga Rut 1:12

Zawróćcie, moje córki, idźcie, bo jestem zbyt stara, aby wyjść za mąż. A nawet gdybym powiedziała: mam jeszcze nadzieję, to choćbym tej nocy wyszła za mąż i również urodziła synów;

Księga Rut 1:13

Czy czekałybyście na nich, aż dorosną? Czy ze względu na nich pozostałybyście bez męża? Nie, moje córki. Odczuwam bowiem wielką gorycz ze względu na was, gdyż ręka PANA obróciła się przeciwko mnie.

Księga Rut 1:14

one znowu podniosły głosy i zaczęły płakać. I Orfa pocałowała swoją teściową, ale Rut pozostała przy niej.

Księga Rut 1:15

Wtedy Noemi powiedziała do niej: Oto twoja szwagierka wróciła do swego ludu i do swoich bogów. Wróć także ty za swoją szwagierką.

Księga Rut 1:16

Rut jednak odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Gdziekolwiek bowiem pójdziesz i ja pójdę, a gdziekolwiek zamieszkasz i ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem.

Księga Rut 1:17

Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam będę pogrzebana. Niech mi to PAN uczyni i niech do tego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie.

Księga Rut 1:18

A gdy Noemi widziała, że uparła się, aby z nią iść, przestała jej odradzać.

Naomi i Rut docierają do Betlejem

Księga Rut 1:19

I szły obie razem, aż przyszły do Betlejem. A gdy przybyły do Betlejem, całe miasto ogarnęło poruszenie z ich powodu i mówiono: Czy to jest Noemi?

Księga Rut 1:20

Lecz ona powiedziała do nich: Nie nazywajcie mnie Noemi, lecz nazywajcie mnie Mara, ponieważ Wszechmogący napełnił mnie wielką goryczą.

Księga Rut 1:21

Wyszłam stąd pełna, a PAN sprowadził mnie pustą. Czemu nazywacie mnie Noemi, skoro PAN wystąpił przeciwko mnie i Wszechmogący sprowadził na mnie nieszczęście?

Księga Rut 1:22

Wróciła więc Noemi, a z nią Rut Moabitka, jej synowa, która wróciła z krainy Moabu. A przyszły do Betlejem na początku żniw jęczmienia.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Zobacz także: Targum Rut 1