Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Jeremiasza 16: tekst

Głód, miecz i śmierć

Księga Jeremiasza 16:1

I doszło do mnie słowo PANA mówiące: 

Księga Jeremiasza 16:2

Nie pojmiesz sobie żony ani nie będziesz miał synów i córek na tym miejscu.

Księga Jeremiasza 16:3

Tak bowiem mówi PAN o synach i córkach urodzonych na tym miejscu, o ich matkach, które ich urodzą, i o ich ojcach, którzy ich spłodzą w tej ziemi: 

Księga Jeremiasza 16:4

Pomrą od ciężkich śmiertelnych chorób; nie będą opłakiwani ani pogrzebani, lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi.
Wyginą od miecza i głodu, a ich trupy będą pokarmem dla ptactwa nieba i zwierząt ziemi.

Księga Jeremiasza 16:5

Tak bowiem mówi PAN: Nie wchodź do domu żałoby i nie chodź opłakiwać ani żałować ich, bo odjąłem mój pokój od tego ludu, miłosierdzie i litość, mówi PAN.

Księga Jeremiasza 16:6

Pomrą wielcy i mali w tej ziemi.
Nie będą pogrzebani ani opłakiwani, nikt nie będzie dla nich się nacinał ani robił sobie łysiny; 

Księga Jeremiasza 16:7

Nikt nie będzie łamać chleba z tymi, którzy są w żałobie, aby ich pocieszyć po zmarłym, ani nie dadzą im pić z kubka pocieszenia za ich ojca lub matkę.

Księga Jeremiasza 16:8

Nie wchodź do domu uczty, by zasiąść z nimi do jedzenia i picia.

Księga Jeremiasza 16:9

Tak bowiem mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Oto sprawię, że na waszych oczach i za waszych dni ustanie na tym miejscu głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy.

Księga Jeremiasza 16:10

A gdy ogłosisz temu ludowi wszystkie te słowa, a zapytają cię: Czemu PAN zapowiedział przeciwko nam całe to wielkie nieszczęście? I jaka jest nasza nieprawość, i jaki nasz grzech, który popełniliśmy przeciwko PANU, naszemu Bogu? 

Księga Jeremiasza 16:11

Wtedy powiesz im: Dlatego, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi PAN, i poszli za innymi bogami, służyli im i oddawali im pokłon, mnie zaś opuścili i nie przestrzegali mojego prawa.

Księga Jeremiasza 16:12

A wy czyniliście jeszcze gorzej niż wasi ojcowie, bo oto każdy z was postępuje według uporu swego złego serca, nie słuchając mnie; 

Księga Jeremiasza 16:13

Dlatego wyrzucę was z tej ziemi do ziemi, której nie znaliście, ani wy, ani wasi ojcowie, i tam będziecie służyć innym bogom dniem i nocą, gdzie nie okażę wam miłosierdzia.

Księga Jeremiasza 16. PAN wybawi Izraela jak w czasach Egiptu

Księga Jeremiasza 16. PAN wybawi Izraela jak w czasach Egiptu

PAN wybawi Izraela jak w czasach Egiptu

Księga Jeremiasza 16:14

Dlatego oto nadchodzą dni, mówi PAN, że już nie będą mówić: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi Egiptu; 

Księga Jeremiasza 16:15

Ale: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał.
I sprowadzę ich znowu do ich ziemi, którą dałem ich ojcom.

Księga Jeremiasza 16:16

Oto poślę po wielu rybaków, mówi PAN, i ci ich wyłowią; potem poślę po wielu myśliwych, i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku, i w rozpadlinach skalnych.

Księga Jeremiasza 16:17

Moje oczy bowiem patrzą na wszystkie ich drogi.
Nie są ukryte przed moim obliczem ani ich nieprawość nie jest zakryta przed moimi oczami.

Księga Jeremiasza 16:18

Najpierw odpłacę im podwójnie za ich nieprawości i za ich grzechy, za to, że zbezcześcili moją ziemię trupami swoich obrzydliwości i napełnili moje dziedzictwo swoimi ohydami.

Księga Jeremiasza 16:19

PANIE, moja mocy i siło, moja ucieczko w dniu utrapienia! Do ciebie przyjdą poganie od krańców ziemi i powiedzą: Zaprawdę, nasi ojcowie odziedziczyli kłamstwa i marności, w których nie było żadnego pożytku.

Księga Jeremiasza 16:20

Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Przecież to nie są bogowie.

Księga Jeremiasza 16:21

Dlatego oto ja sprawię, że poznają tym razem; sprawię, że poznają moją rękę i moc, i dowiedzą się, że moje imię to PAN.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj