Wszystko Panie Ciebie chwali
Ptaki, kwiaty, wicher, woda
Bo Ty wszystko masz w opiece
Wszystko Tobie się podobać chce
Panie jestem Twoim dzieckiem
Ukochałeś mnie nad życie
Mocną ręką mnie prowadzisz
Błogosławisz mi sowicie sam