Księga Rodzaju 6:1-8:22 [chiazm]

Struktura: Księga Rodzaju 6:1-8:22 [chiazm]

A: Złe zamysły Rodzaju 6:1-8 oraz Rodzaju 8:21-22
B: Noe i jego rodzina Rodzaju 6:9-12 oraz Rodzaju 8:18-20
C: Słowa Boga – Rodzaju 6:13-22 i Rodzaju 7:1-4 oraz Rodzaju 8:15-17
D: Zwierzęta do / z arki – Rodzaju 7:5-9 oraz Rodzaju 8:13-14
E: Siedem dni – Rodzaju 7:10-11 oraz Rodzaju 8:10-12
F: Czterdzieści dni Rodzaju 7:12-17 oraz Rodzaju 8:6:9
G: Góry – Rodzaju 7:18-19 oraz Rodzaju 8:2-5
H: Potężne wody Rodzaju 7:20 oraz Rodzaju 7:24 i Rodzaju 8:1
I: Ci, którzy zginęli / przetrwali Rodzaju 7:21-23 oraz Rodzaju 7:23

 A: Złe zamysły 
 B: Noe i jego rodzina 
 C: Słowa Boga 
 D: Zwierzęta do / z arki 
 E: Siedem dni 
 F: Czterdzieści dni 
 G: Góry 
 H: Potężne wody 
 I: Ci, którzy zginęli  
 I: Ci, którzy przetrwali 
 H: Potężne wody 
 G: Góry 
 F: Czterdzieści dni 
 E: Siedem dni 
 D: Zwierzęta do / z arki 
 C: Słowa Boga 
 B: Noe i jego rodzina 
 A: Złe zamysły 

Tabela szczegółowa: Księga Rodzaju 6:1-8:22 [chiazm]

 Uwaga : na dole tabeli znajduje się suwak, przesunięcie którego umożliwia zobaczenie niewidocznych elementów chiazmu: H oraz I

A: Złe zamysły
Rodzaju 6:1-8
Czytaj treść
(1) Gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi i rodziły im się córki; (2) Synowie Boży, widząc, że córki ludzkie były piękne, brali sobie za żony wszystkie, które sobie upodobali. (3) I powiedział PAN: Mój duch nie będzie na zawsze się spierał z człowiekiem, bo jest on ciałem. Będzie więc jego dni sto dwadzieścia lat. (4) A w tych dniach byli na ziemi olbrzymi; nawet i potem, gdy synowie Boży zbliżali się do córek ludzkich, a one rodziły im synów. To są mocarze, którzy od dawna byli sławnymi mężczyznami. (5) A gdy PAN widział, że wielka jest niegodziwość [רע] ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe [רע] po wszystkie dni; (6) Żałował PAN, że uczynił człowieka na ziemi, i ubolewał nad tym całym sercem. (7) I PAN powiedział: Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach PANA.
B: Noe i jego rodzina
Rodzaju 6:9-12
Czytaj treść
(9) To są dzieje rodu Noego: Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem. (10) A Noe spłodził trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (11) Ale ziemia zepsuła się w oczach Boga i napełniła się nieprawością. (12) Wtedy Bóg wejrzał na ziemię, a oto była zepsuta, bo wszelkie ciało wypaczyło swoją drogę na ziemi.
C: Słowa Boga
Rodzaju 6:13-22 oraz Rodzaju 7:1-4
Czytaj treść
(13) I Bóg powiedział do Noego: Nadszedł koniec wszelkiego ciała przed moim obliczem, bo ziemia przez nie jest pełna nieprawości; wytracę je więc wraz z ziemią. (14) Zbuduj sobie arkę z drewna gofer, zrobisz w arce przegrody i oblejesz ją wewnątrz i na zewnątrz smołą. (15) A zbudujesz ją w ten sposób: Długość arki będzie na trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci – jej szerokość, a trzydzieści łokci – jej wysokość. (16) Zrobisz okno w arce, a zakończysz je na łokieć od góry. Drzwi umieścisz z boku arki, zrobisz w niej dolne, drugie i trzecie piętro. (17) A ja, oto ja sprowadzę potop wód na ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, w którym jest tchnienie życia pod niebem. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. (18) Ale z tobą zawrę moje przymierze; i wejdziesz do arki, ty i twoi synowie, i twoja żona, i żony twoich synów z tobą. (19) I ze wszystkich zwierząt wszelkiego ciała po jednej parze wprowadzisz do arki, aby uchowały się z tobą żywe, będą to samiec i samica. (20) Z ptactwa według jego rodzaju i z bydła według jego rodzaju, i z wszelkich ziemskich zwierząt pełzających według ich rodzaju, po parze z każdego rodzaju wejdą z tobą, aby żywe zostały. (21) A ty weźmiesz ze sobą wszelki pokarm, który się nadaje do jedzenia, i zabierzesz do siebie, i będzie tobie i im na pokarm. (22) I Noe tak uczynił. Zrobił wszystko tak, jak mu Bóg rozkazał. (1) Potem PAN powiedział do Noego: Wejdź ty wraz z całym twoim domem do arki, gdyż widziałem cię, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. (2) Z każdego zwierzęcia czystego weź sobie po siedem par, samca i samicę jego; ale ze zwierząt nieczystych – po jednej parze, samca i samicę jego. (3) Także z ptactwa niebieskiego po siedem par, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej powierzchni ziemi. (4) Pozostaje bowiem jeszcze siedem dni, a potem spuszczę deszcz na ziemię, na czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie stworzenie, które uczyniłem.
D: Zwierzęta do / z arki
Rodzaju 7:5-9
Czytaj treść
(5) Noe uczynił więc wszystko, co mu PAN rozkazał. (6) Noe miał sześćset lat, gdy przyszedł potop wód na ziemię. (7) I wszedł Noe, a z nim jego synowie, jego żona i żony jego synów do arki ze względu na wody potopu. (8) Ze zwierząt czystych i nieczystych i z ptactwa, i ze wszystkiego, co pełza po ziemi; (9) Po parze weszło do Noego do arki, samiec i samica, jak Bóg rozkazał Noemu.
E: Siedem dni
Rodzaju 7:10-11
Czytaj treść
(10) A po siedmiu dniach wody potopu spadły na ziemię. (11) W sześćsetnym roku życia Noego, w drugim miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu, przerwały się wszystkie źródła wielkiej głębi i otworzyły się okna nieba.
F: Czterdzieści dni
Rodzaju 7:12-17
Czytaj treść
(12) I deszcz padał na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy. (13) W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz jego synowie – Sem, Cham i Jafet, a z nimi żona Noego i trzy żony jego synów. (14) Oni i wszelkie zwierzęta według swego rodzaju, wszelkie bydło według swego rodzaju, wszelkie zwierzęta pełzające, które pełzają po ziemi według swego rodzaju, wszelkie ptaki według swego rodzaju i wszelkie stworzenia skrzydlate. (15) I tak weszły do Noego do arki, po parze z każdego ciała, w którym było tchnienie życia. (16) A te, które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły, jak mu Bóg rozkazał. I zamknął PAN za nim drzwi. (17) A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły arkę, i unosiła się nad ziemią.
G: Góry
Rodzaju 7:18-19
Czytaj treść
(18) Wody wzmogły się i wezbrały bardzo nad ziemią, i pływała arka po wodach. (19) I wody bardzo się wzmogły nad ziemią, i zakryły wszystkie wysokie góry, które były pod całym niebem.
H: Potężne wody
Rodzaju 7:20
Czytaj treść
(20) Wody wezbrały na piętnaście łokci wzwyż i góry zostały zakryte.
I: Ci, którzy zginęli / przetrwali

Rodzaju 7:21-23

Czytaj treść
(21) Zginęło więc wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło, zwierzęta i wszelkie zwierzęta pełzające, które pełzają po ziemi, i wszyscy ludzie. (22) Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co żyło na suchym lądzie, zginęło. (23) Tak zostało zgładzone wszelkie stworzenie, które było na powierzchni ziemi, od człowieka aż do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa niebieskiego. Wszystko to zostało zgładzone z ziemi.
I: Ci, którzy  przetrwali

Rodzaju 7:23

Czytaj treść

(23) Pozostał tylko Noe i ci, którzy z nim byli w arce.

H: Potężne wody
Rodzaju 7:24 i Rodzaju 8:1
Czytaj treść
(24) A wody wezbrały nad ziemią sto pięćdziesiąt dni. (1) Bóg pamiętał jednak o Noem i wszystkich zwierzętach, i wszelkim bydle, które było z nim w arce, i sprowadził Bóg wiatr na ziemię, a wody zaczęły opadać.
G: Góry
Rodzaju 8:2-5
Czytaj treść
(2) I źródła głębi i okna nieba zamknęły się, i deszcz z nieba został zatrzymany. (3) Wody stopniowo ustępowały z powierzchni ziemi, a po upływie stu pięćdziesięciu dni wody opadły. (4) I arka osiadła na górach Ararat w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca. (5) A wody opadały nadal aż do dziesiątego miesiąca. I w dziesiątym miesiącu, pierwszego dnia, ukazały się szczyty gór.
F: Czterdzieści dni
Rodzaju 8:6-9
Czytaj treść
(6) Po upływie czterdziestu dni Noe otworzył okno arki, które zrobił. (7) I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. (8) Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy wody opadły z powierzchni ziemi. (9) A gdy gołębica nie znalazła dla siebie miejsca spoczynku, wróciła do niego do arki, bo wody były jeszcze na całej powierzchni ziemi. Wyciągnął więc swoją rękę, pochwycił ją i wziął do siebie do arki.
E: Siedem dni
Rodzaju 8:10-12
Czytaj treść
(10) A gdy odczekał jeszcze drugie siedem dni, ponownie wypuścił gołębicę z arki. (11) I gołębica wróciła do niego pod wieczór, a oto w dziobie zerwany liść oliwny. Tak Noe poznał, że wody opadły z powierzchni ziemi. (12) Odczekał jeszcze drugie siedem dni i wypuścił gołębicę, ale już do niego nie wróciła.
D: Zwierzęta do / z arki
Rodzaju 8:13-14
Czytaj treść
(13) W sześćset pierwszym roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia, wyschły wody na ziemi. Wtedy Noe zdjął przykrycie arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi była sucha. (14) A w drugim miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tego miesiąca, wyschła ziemia.
C: Słowa Boga
Rodzaju 8:15-17
Czytaj treść
(15) I Bóg powiedział do Noego: (16) Wyjdź z arki, ty i z tobą twoja żona, twoi synowie i żony twoich synów. (17) Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, z wszelkiego ciała, ptactwa, bydła i wszelkich zwierząt pełzających, które pełzają po ziemi, i niech się rozrodzą na ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają na ziemi.
B: Noe i jego rodzina
Rodzaju 8:18-20
Czytaj treść
(18) Wyszedł więc Noe i z nim jego synowie, jego żona i żony jego synów. (19) Wyszły także z arki wszelkie bydlęta, wszelkie zwierzęta pełzające, wszelkie ptactwo oraz wszystko, co pełza po ziemi, według swoich rodzajów. (20) Potem Noe zbudował ołtarz dla PANA i wziął z każdego czystego zwierzęcia i z każdego czystego ptactwa, i złożył całopalenia na tym ołtarzu.
A: Złe zamysły
Rodzaju 8:21-22
Czytaj treść
(21) I PAN poczuł miłą woń, i PAN powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła [רע] od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. (22) Póki ziemia będzie trwać, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc.

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czytaj także: Księga Rodzaju 17:10 [komentarze]. Biblia po raz pierwszy o obrzezaniu

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii

źródło: Patterns of Life

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License