Księga Rodzaju 2:5-2:17 [chiazm]

Struktura: Księga Rodzaju 2:5-2:17 [chiazm]

A: bez roślinności / cały ogród Rodzaju 2:5 oraz Rodzaju 2:16
B: Brak człowieka vs obecny człowiek Rodzaju 2:5 oraz Rodzaju 2:15
C: Wody – Rodzaju 2:6 oraz Rodzaju 2:10-14
D: Z ziemi Rodzaju 2:7 oraz Rodzaju 2:9
E: Zasadzony ogród i umieszczony w nim człowiek

 A: bez roślinności 
 B: Brak człowieka 
 C: Wody 
 D: Z ziemi 
 E: Zasadzony ogród i umieszczony w nim człowiek 
 D: Z ziemi 
 C: Wody 
 B: Obecny człowiek 
 A: Cały ogród 

Tabela szczegółowa: Księga Rodzaju 2:5-2:17 [chiazm]

A: bez roślinności
Rodzaju 2:5
Czytaj treść
(5) Wszelkie krzewy polne, zanim były na ziemi, i wszelkie rośliny polne, nim wzeszły.
B: Brak człowieka
Rodzaju 2:6
Czytaj treść
(6) Bo PAN Bóg jeszcze nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię.
C: Wody
Rodzaju 2:6
Czytaj treść
(6) Ale z ziemi wychodziła para, która nawilżała całą powierzchnię ziemi.
D: Z ziemi
Rodzaju 2:7
Czytaj treść
(7) Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą.
E: Zasadzony ogród i umieszczony w nim człowiek
Rodzaju 2:8
Czytaj treść
(8) PAN Bóg zasadził też ogród w Edenie, na wschodzie, i umieścił tam człowieka, którego ukształtował.
D: Z ziemi
Rodzaju 2:9
Czytaj treść
(9) I wywiódł PAN Bóg z ziemi wszelkie drzewa miłe dla oka i których owoce były dobre do jedzenia oraz drzewo życia pośrodku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.
 C: Wody
Rodzaju 2:10-14
Czytaj treść
(10) A z Edenu wypływała rzeka, aby nawadniać ogród; i stamtąd dzieliła się na cztery główne rzeki. (11) Nazwa pierwszej – Piszon; to ta, która okrąża całą ziemię Chawila, gdzie znajduje się złoto. (12) A złoto tej ziemi jest wyborne. Tam też jest bdellium i kamień onyksowy. (13) Nazwa drugiej rzeki – Gichon; ta okrąża całą ziemię Kusz. (14) Nazwa zaś trzeciej rzeki – Chiddekel; płynie ona na wschód ku Asyrii. A czwarta rzeka to Eufrat.
B: obecny człowiek
Rodzaju 2:15
Czytaj treść
(15) PAN Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
A: Cały ogród
Rodzaju 2:16-17
Czytaj treść
(16) I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; (17) Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czytaj także: Księga Rodzaju 17:10 [komentarze]. Biblia po raz pierwszy o obrzezaniu

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii

źródło: Pattersn of Life

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License