Waldensi

Waldensi: główne poglądy

 

Waldensi - kim byli. Poglądy ugrupowania

Waldensi 

Britannica: Waldensi odeszli od nauczania Kościoła Katolickiego, odrzucając niektóre z siedmiu sakramentów. Wyznanie grzechów odbywało się pod przewodnictwem ich przywódców, ale nie wymagało kapłana; odrzucili odpusty. Chrzest odbywał się przez pełne zanurzenie w wodzie i nie był udzielany niemowlętom. W końcu Eucharystia (chleb i wino) były rozumiane wyłącznie jako symbole, a Waldensi odrzucili doktrynę przeistoczenia. Odrzucili także pojęcie czyśćca i modlitwy za zmarłych. Ich poglądy opierały się na prostej teologii biblijnej, surowości w kwestiach obyczajowych i krytyce nadużyć współczesnego im Kościoła. Przyjęli Biblię jako jedyny i całkowity autorytet całej doktryny. Ponadto oficjalny budynek kościoła nie był uważany za niezbędny do oddawania czci Bogu, dlatego wielu waldensów odprawiało nabożeństwa w swoich domach, stajniach lub innych miejscach”. 1 Nie wierzyli również w cuda dokonywane rękoma swiętych, moc relikwii, pielgrzymi. Byli zwolennikami chrześcijańskiego pacyfizmu. 2

Uważali, że upadek kościoła nastał, kiedy to rzymski cesarz Konstantyn konwertował na chrześcijaństwo i kupił sobie biskupów kusząc ich władzą oferowaną przez aparat państwa. 3

źródła
  1. Encyklopedia Britannica; hasło Waldenses; dostęp 09.04.2023
  2. Conspiracies and Conspiracy. Theory in Early Modern Europe; red. Barry Coward i Julian Swann; 2017 r. ; s. 14
  3. The Routledge Companion to Modern Christian Thought; red. Chad Meister i James Beilby; 2013 r.; s. 283