Katechizm Kościoła Katolickiego 141 i rola „Ciała Pańskiego” a Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego:

tekst: Katechizm Kościoła Katolickiego 141 i rola "Ciała Pańskiego" a Biblia

tekst: Katechizm Kościoła Katolickiego 141 i rola „Ciała Pańskiego” a Biblia

141. „Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże,  podobnie jak samo Ciało Pańskie ” (przypis: Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 21] . Pismo święte i Ciało Pańskie karmią cale życie chrześcijańskie i kierują nim . „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105) [przypis: por. Iz 50, 4] (za Opoka.org.pl)

W konstytucji Dei Verbum, na który autorzy się powołują czytamy: „Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże,  podobnie jak samo Ciało Pańskie , skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała Chrystusowego”. (za: Polskie Towarzystwo Mariologiczne)

Naszych wątpliwości nie budzi fragment poświęcony Pismu Świętemu i zgadzamy się z dalszą częścią cytowanego fragmentu Dei Verbum:

doskonałe zastosowanie ma do Pisma Świętego powiedzenie: „żywe jest słowo Boże i skuteczne” [Hebrajczyków 4:12], które „ma moc zbudować i dać dziedzictwo wszystkim uświęconym” [Dzieje 20:32; por. 1 Tesaloniczan 2:13].

Zastanawia jednak fakt, że Kościół w dwóch miejscach dodaje do Pisma „Ciało Pańskie”, które wspólnie z Pismem ma karmić całe chrześcijańskie życie i kierować nim. Na potwierdzenie tych słów autorzy przytaczają Psalm 119:105, który zostaje przywołany i już czytelnicy Katechizmu widzą, że nie ma tu słowa o „Ciele Pańskim”, ale jedynie o Słowie Boga, które „”jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. Jednak autorzy dodają przypis – Izajasza 50:4, więc może tam będzie informacja o Ciele Pańskim? Fragment brzmi brzmi (cytat za Biblią Tysiąclecia V):

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem.
Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie.

I znów brak wzmianek o doniosłej roli „Ciała Pańskiego”. Sięgnijmy zatem do konstytucji Dei Verbum – jednak tam czytamy jedynie o Słowie Bożym, które „pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego”. Brak referencji biblijnych do roli Ciała Pańskiego. Najprostszą odpowiedzią, dlaczego brakuje ich w tekście Katechizmu na potwierdzenie wzniosłej deklaracji, to proste: „bo ich tam nie ma”. Eucharystia, jaką znamy, to późniejsza tradycja kościelna, podobnie jak stawianie jej wagi na równi ze Słowem Bożym.

Ale o ile Słowo Boże może docierać do wiernych wszędzie, niezależnie od kościelnych struktur, Eucharystia w formie, jaką znamy ją z Kościoła powszechnego, wiąże wiernych z organizacją. I o to chyba w tym wszystkim chodzi…

Zobacz także: Czy Biblia jest autentyczną księgą? Uwspółcześniony Katechizm Rakowski