List do Kościoła w Smyrnie: informacje

List do Kościoła w Smyrnie

List do Kościoła w Smyrnie

List napisany około 110 roku n.e. do zgromadzenia w Smyrnie (greckie miasto na egejskim wybrzeżu Anatolii).

To jeden z siedmiu listów, który przypisywany jest Ignacemu Antiocheńskiemu (zm. 108/140 r.).

List do Kościoła w Smyrnie: tematy

  • zmartwychwstanie Jezusa (List do K. Smyrny 2: „Cierpiał to wszystko ze względu na nas, abyśmy mogli być zbawieni. I naprawdę cierpiał, tak jak naprawdę powstał; nie tak jak niektórzy niewierzący mówią, że cierpiał pozornie, oni sami istnieją tylko na pozór”. Słowo pozór „δοκεῖν” (dokein) jest tym, które posłużyło do nazwania pewnego odłamu ruchu wczesnego chrześcijaństwa (doketyzmu) zaprzeczającemu realności śmierci Chrystusa. Ignacy polemizuje z takimi tezami.
  • nieuczestniczenie przez niektórych ludzi w Eucharystii (List do K. Smyrny 7: Powstrzymują się od Eucharystii i modlitwy, ponieważ nie wyznają, że Eucharystia jest ciałem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które cierpiało za nasze grzechy i które Ojciec w swojej dobroci wskrzesił ponownie. Dlatego ci, którzy sprzeciwiają się temu darowi Bożemu, ściągają na siebie śmierć pośród swych sporów)
  • Ignacy używa terminu „katolicki kościół” (List do K. Smyrny 8) w znaczeniu jego uniwersalności, a nie w późniejszym sensie Kościoła Rzymskokatolickiego z prymatem papieskim.
  • List wspomina o narodzinach z dziewicy (List do K. Smyrny 1: „naprawdę narodził się z dziewicy”)
źródła
  • Wikipedia/Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans