Erazm z Rotterdamu a Kościół Katolicki: na celowniku Inkwizycji

artykuł: Erazm z Rotterdamu a Kościół Katolicki

artykuł: Erazm z Rotterdamu a Kościół Katolicki

Erazm z Rotterdamu był obiektem krytyki z rozmaitych stron, a w pewnym momencie jego życia doszło wręcz do weryfikacji jego pism ze strony samej Inkwizycji.

W 1527 r. w Valladolid zgromadzeni teologowie pod wodzą Alonso Manrique badali pisma Erazma pod kątem zgodności z naukami Kościoła Katolickiego. Pod lupę wzięto jego wypowiedzi m.in. na temat Trójcy, sakramentów, przestrzegania kościelnych ceremoniałów czy autorytetu papieża, a także natchnienia Ewangelistów i Ojców Kościoła.

Pracę komisji przerwał wybuch plagi i do ponownych badań panel inkwizytorów nigdy już nie powrócił. Co prawda zapisków z dotychczasowego śledztwa nigdy nie opublikowano, ale mimo to obserwacje inkwizytorów stały się tajemnicą poliszynela i Erazm bronił się przed zarzutami w pracy „Apologia adversus monachos”.1 

Erazm z Rotterdamu a Kościół Katolicki: źródła
  1. Erika Rummel; Erasmus’ Annotations on the New Testament: From Philologist to Theologian; University of Toronto Press; 1986 r.; s. 125