Textus Receptus (grecki tekst Nowego Testamentu z XVI i XVII wieku) stał się popularny za sprawą starszych wydań Biblii. Mimo że jego zwolennicy (często słusznie) argumentują za wyższością nad późniejszymi wersjami tekstu greckiego NT (tekst Westcotta i Horta), krytykując oparcie głównie na tekście aleksandryjskim, istnieje jednak lista fragmentów NT, które na pewno nie są „tekstem większości”.

Oto lista zmian w stosunku do Textus Receptus, które pojawiają się nie tylko w tekstach greckich Nestle-Aland i Westcott-Hort, ale także w tekście większościowym Hodges & Farstad i tekście bizantyjskim Robinson-Pierpont.

  • Textus Receptus – przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska
  • obecne wydania Nowego Testamentu: B. Ewangeliczna, B. Lubelska, B. Paulistów, B. Poznańska, B. Warszawska

Textus Receptus: Ewangelia Mateusza

Textus Receptus obecne wydania Nowego Testamentu
Mateusza 4:18
A gdy  Jezus przechodził nad Morzem Galilejskim, zobaczył dwóch braci (…)
brak „Jezus”
Gdy szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci (…)
Mateusza 5:27
Słyszeliście, że powiedziano  przodkom : Nie będziesz cudzołożył
brak „przodkom”
Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
Mateusza 6:18
Aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój Ojciec, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci  jawnie .
brak: „jawnie”
żebyś nie pokazał ludziom, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
Mateusza 8:5
A gdy  Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik i prosił go
brak „Jezus”
Gdy wszedł do Kafarnaum, podszedł do Niego setnik, z taką prośbą
Mateusza 8:15
Dotknął więc jej ręki i opuściła ją gorączka.
Ona zaś wstała i usługiwała  im .
I dotknął się ręki jej, i ustąpiła gorączka; ona zaś wstała i posługiwała  mu .
Mateusza 9:4
Lecz Jezus,  znając ich myśli, powiedział: Dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach?
Jezus zaś, gdy  zobaczył ich myśli, powiedział: Dlaczego o złych rzeczach w myślicie swoich sercach?
Mateusza 9:36
A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli  utrudzeni i rozproszeni jak owce niemające pasterza.
A gdy zobaczył tłumy zlitował się nad nimi, gdyż były  udręczone i porzucone jak owce niemające pasterza.
Mateusza 11:16
Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siedzą na rynku i wołają na swoich  towarzyszy 
Z kim zaś porównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na placach, które wołając do  innych 
Mateusza 12:8
Syn Człowieczy bowiem jest  też  Panem szabatu.
brak „też”
Bo Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
Mateusza 12:35
Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca  serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.
brak „serca”
Człowiek dobry wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy.
Mateusza 14:22
Zaraz też Jezus przymusił  swoich  uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, a on tymczasem odprawi tłumy.
brak „swoich”
Zaraz też nakłonił uczniów, aby weszli do łodzi i popłynęli przed Nim, a On tymczasem rozpuści tłumy.
Mateusza 18:29
 Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a  wszystko ci oddam.
brak „wszystko”
Upadł więc jego współsługa i prosił go, mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci.
Mateusza 24:17
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby  coś zabrać ze swego domu.
Kto na tarasie, niech nie schodzi, żeby zabrać  rzeczy z domu.
Mateusza 25:44
Wtedy i oni  mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie?
brak „mu”
Wtedy odezwą się i oni: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub słabym, lub w więzieniu – i nie usłużyliśmy Ci?

źródło: Text of the Gospels – nieliczne zmiany zostały pominięte, jako nieznajdujące odzwierciedlenia w tłumaczeniu na polski

Zobacz także: Ewangelia Marka 1:1 w różnych wersjach tekstu greckiego Nowego Testamentu