Ewangelia Marka 1:1: przekład dosłowny – interlinearny

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ Θεοῦ (Nestle 1904)

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym

 

 Nestle Transliteracja Tłumaczenie Textus Receptus [1550] T. bizantyński SBLGNT BSB Uwagi
Ἀρχὴ Arche początek Ἀρχὴ Ἀρχὴ Ἀρχὴ Ἀρχὴ Rzeczownik nie posiada rodzajnika,
Więcej
co może wskazywać na tytuł tej części Ewangelii (to praktyka w grece, aby nazywać dzieło rzeczownikiem bez rodzajnika).
τοῦ tou τοῦ τοῦ τοῦ τοῦ
εὐαγγελίου euangeliou Ewangelii εὐαγγελίου εὐαγγελίου εὐαγγελίου εὐαγγελίου „Ewangelii Jezusa Chrystusa” – wyrażenie używane jako
Więcej
słowo-klucz dla całości Słów głoszonych przez Mesjasza (porównaj -> Rzymian 1:16)
Ἰησοῦ Iēsou Jezusa Ἰησοῦ Ἰησοῦ Ἰησοῦ Ἰησοῦ jeśli założenie powyżej odnośnie -> Ἀρχὴ jest prawdziwe, 
Więcej
równie dobrze można przetłumaczyć frazę „Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ” jako „Ewangelia (Dobra Nowina) o Jezusie Chrystusie”.

W innym sensie wyrażenie „Ewangelia Jezusa Chrystusa” może zostać oddana w przekładzie dynamicznym jako „Dobra Nowina głoszona przez Jezusa Chrystusa”.

Χριστοῦ Christou Chrystusa Χριστοῦ χριστοῦ χριστοῦ Χριστοῦ
Υἱοῦ hyiou Syna υἱοῦ υἱοῦ Υἱοῦ Syna Bożego lub Syna Boga

Więcej
O tym, czy tytuł Jezusa z Nazaretu powinien znaleźć się w Ewangelii patrz akapit poniżej: Czy fraza „Syna Bożego” powinna znaleźć się w Marka 1:1?
Θεοῦ Theou Boga τοῦ (tou) τοῦ (tou) Θεοῦ
θεοῦ θεοῦ
Ewangelia Marka 1:1: przekład dosłowny

Ewangelia Marka 1:1: przekład dosłowny

Czy fraza „Syna Bożego” powinna znaleźć się w Marka 1:1?

Świadectwo manuskryptów zdaje się wskazywać, że ów tytuł winien znaleźć się w Nowym Testamencie (mimo nieobecności u Ireneusza i Epifaniusza), co znajduje potwierdzenie w większości współczesnych greckich krytycznych wydań NT.

NET Bible:

„Najprawdopodobniej słowa zostały pominięte przez przypadek w niektórych manuskryptach, ponieważ cztery ostatnie słowa wersetu 1., zapisane majuskułą, wyglądałyby następująco: iu_c_r_u_u_u_q_u_. Za sprawą kolejnych ipsylonów przypadkowe usunięcie staje się prawdopodobne”.

Użycie tego wyrażenia staje się tym bardziej prawdopodobne, że w Ewangelii można znaleźć ten tytuł w stosunku do Pana Jezusa. Setnik mówi:

Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym (Marka 15:39)

Czytaj także: Co oznacza tytuł „Święty Boży”, użyty w stosunku do Pana Jezusa?