Ewangelia Mateusza – komentarze

Ewangelia Mateusza – komentarze: rozdział 18

Ew. Mateusza 18
Mateusza 18:1 Mateusza 18:2 Mateusza 18:3 Mateusza 18:4 Mateusza 18:5 Mateusza 18:6 Mateusza 18:7
Mateusza 18:8 Mateusza 18:9 Mateusza 18:10 Mateusza 18:11 Mateusza 18:12 Mateusza 18:13 Mateusza 18:14
Mateusza 18:15 Mateusza 18:16 Mateusza 18:17 Mateusza 18:18 Mateusza 18:19 Mateusza 18:20 Mateusza 18:21
Mateusza 18:22 Mateusza 18:23 Mateusza 18:24 Mateusza 18:25 Mateusza 18:26 Mateusza 18:27 Mateusza 18:28
Mateusza 18:29 Mateusza 18:30 Mateusza 18:31 Mateusza 18:32 Mateusza 18:33 Mateusza 18:34 Mateusza 18:35

Ewangelia Mateusza – komentarze: perykopy (rozdział 18)

Ew. Mateusza 18: perykopy
Mateusza 18:1-5 „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”
zobacz komentarz

 

Ewangelia Mateusza - komentarze

Ewangelia Mateusza – komentarze