Słownik hebrajsko – polski: צֶמַח / cemach

Słownik hebrajsko - polski: צֶמַח / cemach

צֶמַח / cemach

Tłumaczenie צֶמַח / cemach w Biblii Tysiąclecia V:

* odrośl (Izajasza 4:2; Jeremiasza 23:5, Zachariasza 3:8, Zachariasza 6:12)
* pędy (Ezechiela 17:9, Ezechiela 17:10)
* plony (Izajasza 61:11)
* płód [ziemi] (Psalm 65:10 (11))
potomstwo (Jeremiasza 33:15)
* roślinność (Rodzaju 19:25)
* trawa (Ezechiela 16:7)
* zboże (Ozeasza 8:7)

Wersety, w których występuje słowo צֶמַח / cemach:

Rodzaju 19:25
Psalm 65:10
Izajasza 4:2
Izajasza 61:11
Jeremiasza 23:5
Jeremiasza 33:15
Ezechiela 16:7
Ezechiela 17:9
Ezechiela 17:10
Ozeasza 8:7
Zachariasza 3:8
Zachariasza 6:12

Wartość: gematria

לקח = 138

ל = 30 (lamed)
ק  = 100 (kof)
ח = 8 (chet)