Pan Jezus w Bożym planie. Prawdziwy kontekst Jana 8:58

„Jezus powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Zanim był Abraham, ja jestem” [Jana 8:58 / Toruński Przekład Nowego Przymierza]

Ten werset często jest wykorzystywany do poparcia tezy, jakoby Pan Jezus identyfikował się z Bogiem JHWH, bądź też istniał przed swoimi narodzinami. Poniższy wykład stanowi próbę ukazania Bożego planu, który zrealizował się w osobie Mesjasza.

Jako uzupełnienie polecamy zestawienie podobieństw między historią Izaaka a Panem Jezusem – więcej tutaj.

Pan Jezus w Bożym planie. Prawdziwy kontekst Jana 8:58

Pan Jezus w Bożym planie. Prawdziwy kontekst Jana 8:58