Zobacz także: inne rozdziały Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju 22: tekst

Ofiara z Izaaka

Księga Rodzaju 22:1

Po tych wydarzeniach  Bóg  wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego: Abrahamie! A on odpowiedział:  Oto jestem .

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Bóg  Wyjścia 15:25,26; Wyjścia 16:4; Powtórzonego Prawa 8:2; Powtórzonego Prawa 13:3; Sędziów 2:22; 2 Samuela 24:1; 2 Kronik 32:31; Przysłów 17:3; 1 Koryntian 10:13; Hebrajczyków 11:17; Jakuba 1:12-14; Jakuba 2:21; 1 Piotra 1:7
 Oto jestem  Rodzaju 22:7,11; Wyjścia 3:4; Izajaka 6:8

Księga Rodzaju 22:2

I Bóg powiedział: Weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem.

Księga Rodzaju 22:3

Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swego osła i wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka, narąbał drew na ofiarę całopalną, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział.

Przekład interlinearny/audio

Księga Rodzaju 22:3: przekład interlinearny

Abraham wstał wcześnie rano i osiodłał swojego osła, wziął też ze sobą dwóch służących oraz swojego syna Izaaka; narąbał drzewa na ofiarę spalaną i udał się na miejsce, o którym powiedział mu Bóg.

וַיִּקַּ֞ח  חֲמֹר֔וֹ אֶת־ וַֽיַּחֲבֹשׁ֙ בַּבֹּ֗קֶר אַבְרָהָ֜ם וַיַּשְׁכֵּ֨ם
wajjikkaḥ ḥămōrô ʾeṯ- wajjaḥăḇōš babbōker ʾaḇrāhām wajjaškēm
i wziął swojego osła i osiodłał rankiem Abraham i wstał wcześnie
בְּנ֑וֹ יִצְחָ֣ק וְאֵ֖ת אִתּ֔וֹ  נְעָרָיו֙ שְׁנֵ֤י אֶת־
bǝnô jiṣḥāk wǝʾēṯ ʾittô nǝʿārājw šǝnê ʾeṯ-
jego syna Icchaka i ze sobą służących dwóch
הַמָּק֖וֹם אֶל־ וַיֵּ֔לֶךְ וַיָּ֣קָם עֹלָ֔ה עֲצֵ֣י וַיְבַקַּע֙
hammākôm ʾel- wajjēleḵ wajjākom ʿōlâ ʿăṣê wajǝḇakkaʿ
miejsca do i poszedł i powstał (na) ofiarę spalaną drwa i porąbał
הָאֱלֹהִֽים׃ ל֥וֹ אָֽמַר־ אֲשֶׁר־
hāʾĕlōhîm ʾāmar- ʾăšer-
Bóg mu powiedział o którym

Księga Rodzaju 22:34: audio

Księga Rodzaju 22:4

A trzeciego dnia Abraham podniósł swe oczy i zobaczył z daleka to miejsce.

Księga Rodzaju 22:5

Wtedy Abraham powiedział do swoich służących: Zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was.

Księga Rodzaju 22:6

Wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swego syna Izaaka, a sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem.

Księga Rodzaju 22

Księga Rodzaju 22

Księga Rodzaju 22:7

I Izaak powiedział do swego ojca Abrahama: Mój ojcze! A on odpowiedział: Oto jestem, mój synu.
Izaak zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę całopalną?

Księga Rodzaju 22:8

Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu.
I szli obaj razem.

Księga Rodzaju 22:9

A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa, związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach.

Księga Rodzaju 22:10

Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna.

Księga Rodzaju 22:11

Lecz Anioł PANA zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem.

Księga Rodzaju 22:12

Anioł powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna.

Księga Rodzaju 22:13

A Abraham podniósł swe oczy i spojrzał, a oto za nim baran zaplątał się rogami w zaroślach.
Abraham poszedł więc i wziął barana, i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna.

Księga Rodzaju 22:14

I Abraham nadał temu miejscu nazwę: PAN upatrzy.
Dlatego po dziś dzień mówią: Na górze PANA będzie upatrzony.

Księga Rodzaju 22:15

Wtedy Anioł PANA ponownie zawołał z nieba na Abrahama:

Księga Rodzaju 22:16

Przysiągłem na siebie samego, mówi PAN: Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego;

Księga Rodzaju 22:17

Błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza; a twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół.

Księga Rodzaju 22:18

I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu.

Księga Rodzaju 22:19

Abraham wrócił więc do swoich służących i wstali, i wspólnie udali się do Beer-Szeby.
Abraham bowiem mieszkał w Beer-Szebie.

Księga Rodzaju 22:20

Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Oto Milka również urodziła dzieci twemu bratu Nachorowi;

Księga Rodzaju 22:21

Usa, jego pierworodnego, Buza, jego brata, i Kemuela, ojca Arama;

Księga Rodzaju 22:22

I Keseda, Chazo, Pildasza, Jidlafa i Betuela.

Księga Rodzaju 22:23

Betuel zaś spłodził Rebekę.
Tych ośmiu urodziła Milka Nachorowi, bratu Abrahama.

Księga Rodzaju 22:24

A jego nałożnica, której imię było Reuma, urodziła też Tebacha, Gachama, Tachasza i Maakę.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj