List Jakuba 1:2 [komentarze]

List Jakuba 1:2 [tłumaczenia]

Biblia Rakowska: Za wszelkie wesele poczytajcie, bracia moi! kiedy w pokusy wpadniecie rozmaite.
Biblia Warszawska: Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie
Uwspółcześniona Biblia GdańskaPoczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;
Przekład NTA: Całą radość wprowadźcie z tego, moi bracia, gdybyście wpadli w rozmaite próby,
Biblia Bereszit: [Za] wszelką radość uznajcie moi bracia, kiedykolwiek wpadacie [w] rozmaite próby.

List Jakuba 1:2 [oryginał]

Nestle (1904): Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις,

List Jakuba 1:2 [przekład dosłowny]

Słowo w języku greckim Transliteracja Tłumaczenie na język polski
Πᾶσαν Pasan całą
χαρὰν charan radość
ἡγήσασθε hegesasfe uznaliście
ἀδελφοί adelfoi bracia
μου mou moi
ὅταν hotan kiedykolwiek
πειρασμοῖς peirasmois próby [w znaczeniu: doświadczenia]
περιπέσητε peripesete wpadlibyście
ποικίλοις poikilois rozmaite

List Jakuba 1:2 [komentarze]

List Jakuba 1:2 [komentarze]: „bracia moi”

List Jakuba 1:2 [komentarze]

List Jakuba 1:2 [komentarze]

Wbrew wrażeniu z poprzedniego wersetu, list skierowany jest do braci w Chrystusie, a nie wskazuje na wspólne więzy etniczne -> porównaj Jakuba 2:1. Jak podaje Walter W. Wessell, to sformułowanie występuje 16 razy w Liście Jakuba.

List Jakuba 1:2 [komentarze]: „próby”

Próbami dla Jakuba i eklezji, do której pisał, było mierzenie się z różnymi kolejami losu, wynikającymi z różnego statusu braci (Jakuba 1:9-10). Niektórzy nie wyszli z nich zwycięsko (Jakuba 2,5-6; Jakuba 5:1-6). Takie próby służą Bogu, aby „wypróbować wiarę” co jest porównane do oczyszczenia w ogniu. Nagrodą będzie chwała, uznanie i cześć podczas objawienia Jezusa Chrystusa (1 Piotra 1:6-7). Jakub nazywa to „wieńcem życia” (Jakuba 1:12). Z kolei Pan Jezus podkreśla, że nagroda czeka nas w Królestwie Bożym (Mateusza 5:10).

Odpowiedzią na prześladowania była radość (Dzieje 5:41), tak jak nakazał Pan:

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą, gdy was odtrącą i będą wam ubliżać oraz pozbawią was dobrego imienia ze względu na Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i skaczcie z radości, bo wielka będzie wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem postępowali ich ojcowie wobec proroków [Łukasza 6:22-23 / Przekład Ekumeniczny]

Wiemy też, że obecne cierpienia „nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą” (Rzymian 8:18) i nie są nas oddzielić od Chrystusa (Rzymian 8:35).

Temat cierpień prześladowań jest częstym wątkiem listów apostolskich – porównaj np.:

  • 2 Koryntian 12:9-10
  • Filipian 1:29
  • Filipian 2:17
  • Kolosan 1:24
  • Hebrajczyków 10:34
  • 1 Piotra 4:13; 1 Piotra 4:15-16

Możliwa aluzja do Syracha 2:1:

Synu mój, jeżeli podejmujesz się służyć PANU, przygotuj się na doświadczenie

πειρασμός (peirasmos) – tu użyte w liczbie mnogiej, jest tym samym słowem, które Pan użył w Modlitwie Pańskiej („I na próbę nas nie wystawiaj” / Mateusza 6:13). Co ciekawe, to słowo występuje w Septuagincie m.in. w Powtórzonego Prawa 4:34, który to fragment LXX oddaje jako „Czy Bóg próbował już przyjść i wziąć dla siebie lud spośród innego ludu przez poddawanie próbie (peirasmos), przez znaki, przez cuda […]”, a tekst masorecki ma w tym miejscu doświadczenia / próby/pokuszenie (מַסָּה / masa), co jest zgodne z tradycyjnym brzmieniem Modlitwy Pańskiej.

List Jakuba 1:2 [komentarze]: „wpadalibyście [w] rozmaite próby”

Podobna fraza do πειρασμοῖς περιπέσητε (peirasmois peripesete) występuje w Łukasza 10:30 (Samarytanin „wpadł w ręce zbójców”) i Dzieje 27:41 (wpadli na mieliznę). Jeśli mielibyśmy sobie wizualizować sytuację, to jesteśmy otoczeni (περι — peri) przez różne próby, na które natykamy się.

List Jakuba 1:2 [komentarze]: „kiedykolwiek wpadalibyście”

Forma czasownika aoryst wskazuje na wiele przypadków, kiedy dochodzi do prób, a nie pojedynczy incydent.

List Jakuba 1:2 [komentarze]: „rozmaite”

Mimo wielości prób, „Bóg jest godny zaufania i nie pozwoli na to, aby próba przekraczała wasze siły; jeżeli was doświadcza, daje również siły do wytrwania i możliwości wyjścia obronną ręką” (1 Koryntian 10:13).

Zobacz inne komentarze biblijne – KLIKNIJ!

Zobacz wideo z naszego kanału: