List do Efezjan 5:22-33

(22)  Żony , bądźcie poddane swoim  mężom  jak Panu.
(23) Bo  mąż  jest głową  żony , jak i  Chrystus  głową  kościoła , jest on też Zbawicielem  ciała .
(24) Jak więc  kościół  poddany jest  Chrystusowi , tak też  żony  swoim  mężom  we wszystkim.
(25)  Mężowie ,  miłujcie  swoje  żony , jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;
(26) Aby go  uświęcić ,  oczyściwszy  obmyciem wodą przez słowo;
(27) By stawić przed sobą kościół chwalebny,  niemający skazy ani zmarszczki , ani czegoś podobnego, lecz żeby był  święty i nienaganny .
(28) Tak też  mężowie   powinni miłować  swoje  żony  jak własne ciało. Kto miłuje swoją  żonę , samego siebie miłuje.
(29) Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i  Pan   kościół .
(30) Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.
(31) Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym  ciałem .
(32) Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do  Chrystusa  i  kościoła .
(33) Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją  żonę  jak samego siebie, a  żona  niech poważa swego  męża .

List do Efezjan 5:22-33 [chiazm] [UBG]

 List do Efezjan 5:22-33 [chiazm] 

[A – dotyczy żon] (22)  Żony , bądźcie poddane swoim  mężom  jak Panu.
[B – dotyczy mężów] (23) Bo  mąż  jest głową  żony , jak i  Chrystus  głową  kościoła , jest on też Zbawicielem  ciała .
(24) Jak więc  kościół  poddany jest  Chrystusowi , tak też  żony  swoim  mężom  we wszystkim.

[C] (25)  Mężowie ,  miłujcie  swoje  żony , jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;
[D] (26) Aby go  uświęcić ,  oczyściwszy  obmyciem wodą przez słowo;
(27) By stawić przed sobą kościół chwalebny
[D]  niemający skazy ani zmarszczki , ani czegoś podobnego, lecz żeby był  święty i nienaganny .
[B – dotyczy mężów] (28) Kto miłuje swoją  żonę , samego siebie miłuje.
(29) Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i  Pan   kościół .
(30) Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.
(31) Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym  ciałem .
(32) Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do  Chrystusa  i  kościoła .
(33) Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją  żonę  jak samego siebie

[C] (28) Tak też  mężowie   powinni miłować  swoje  żony  jak własne ciało.
[A – dotyczy żon] (33) a  żona  niech poważa swego  męża .

List do <span class='tooltipsall tooltip_post_id_2443 classtoolTips1112'>Efezjan 5:22</span>-33 [chiazm]

 CHIAZM w sekcji [B1] – List do Efezjan 5:23-24 [chiazm] 

(23) Bo  mąż  jest głową  żony , jak i  Chrystus  głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.
(24) Jak więc kościół poddany jest  Chrystusowi , tak też  żony  swoim  mężom  we wszystkim.

[a] Bo  mąż  jest głową
[b]  żony 
[c] jak i  Chrystus  głową
[d]  kościoła 
[e] jest on też Zbawicielem ciała
[d]  Jak więc  kościół 
[c] poddany jest  Chrystusowi 
[b]  tak też  żony 
[a] swoim  mężom  we wszystkim

 CHIAZM w sekcji [B2] – List do Efezjan 5:28-33 [chiazm]/su_highlight]

(28b)   Kto miłuje   swoją żonę ,  samego siebie miłuje.  (29) Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i  Pan kościół .
(30) Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.
(31) Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
(32) Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do  Chrystusa i kościoła .
(33a) Niech więc każdy z was z osobna  miłuje   swoją żonę   jak samego siebie 

[a]  Kto miłuje   swoją żonę ,  samego siebie miłuje. 
[b] Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i  Pan kościół. 
[c] Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.
[d] Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
[c] Tajemnica to wielka
[b] lecz ja mówię w odniesieniu do  Chrystusa i kościoła. 
[a] Niech więc każdy z was z osobna  miłuje   swoją żonę   jak samego siebie 

Czytaj także: Zobacz więcej chiazmów w Biblii

źródło: The Open Scroll