Księga Rodzaju 4:1-4:26 [chiazm]

Struktura: Księga Rodzaju 4:1-4:26 [chiazm]

A: Narodziny dzieci Adama – Rodzaju 4:1-2 oraz Rodzaju 4:25-26
B: Siedmiokrotna zemsta – Rodzaju 4:3-16 oraz Rodzaju 4:23-24
C: Potomkowie Kaina – Rodzaju 4:17-22

 A: Narodziny dzieci Adama 
 B: Siedmiokrotna zemsta 
 C: Potomkowie Kaina 
 B: Siedmiokrotna zemsta 
 A: Narodziny dzieci Adama 

Tabela szczegółowa: Księga Rodzaju 4:1-4:26 [chiazm]

A: Narodziny dzieci Adama
Rodzaju 4:1-2
Czytaj treść
(1) Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: Otrzymałam mężczyznę od PANA. (2) I urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem.
B: Siedmiokrotna zemsta
Rodzaju 4:3-16
Czytaj treść
(3) Z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł PANU ofiarę z plonów ziemi. (4) Także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu. A PAN wejrzał na Abla i jego ofiarę. (5) Lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. (6) Wtedy PAN zapytał Kaina: Dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? (7) Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi; a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować. (8) I Kain rozmawiał ze swoim bratem Ablem. A gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swemu bratu Ablowi i zabił go. (9) Wtedy PAN zapytał Kaina: Gdzie jest twój brat Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czy ja jestem stróżem mego brata? (10) Bóg zapytał: Cóż uczyniłeś? Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi. (11) Teraz więc przeklęty będziesz na ziemi, która otworzyła swe usta, aby przyjąć krew twego brata przelaną przez twoją rękę. (12) Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie da ci już swego plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. (13) Wtedy Kain powiedział do PANA: Zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją znieść. (14) Oto wyganiasz mnie dziś z powierzchni ziemi, a przed twoją twarzą będę ukryty. Będę tułaczem i zbiegiem na ziemi, a stanie się tak, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. (15) PAN mu odpowiedział: Zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, poniesie siedmiokrotną [שׁבעתים] zemstę. I nałożył PAN na Kaina piętno, aby nie zabił go nikt, kto by go spotkał. (16) Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza PANA i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu.
C: Potomkowie Kaina
Rodzaju 4:17-22
Czytaj treść
(17) I Kain obcował ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła Henocha. Zbudował też miasto i nazwał je imieniem swego syna – Henoch. (18) Henochowi urodził się Irad, a Irad spłodził Mechujaela, a Mechujael spłodził Matuszaela, a Matuszael spłodził Lameka. (19) I Lamek pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej – Silla. (20) Ada urodziła Jabala, który był ojcem mieszkających w namiotach i pasterzy. (21) Jego brat miał na imię Jubal, a był on ojcem wszystkich grających na harfie i na flecie. (22) Silla urodziła Tubalkaina, który był rzemieślnikiem wszelkiej roboty od miedzi i żelaza. Siostrą Tubalkaina była Noema.
B: Siedmiokrotna zemsta
Rodzaju 4:23-24
Czytaj treść
(23) I Lamek powiedział swym żonom, Adzie i Silli: Słuchajcie mego głosu, żony Lameka, posłuchajcie moich słów; zabiłem mężczyznę za zranienie mnie i młodzieńca za siniec. (24) Jeśli Kain ma być pomszczony siedem razy [שׁבעתים], to Lamek siedemdziesiąt siedem razy.
A: Narodziny dzieci Adama
Rodzaju 4:25-26
Czytaj treść
(25) I Adam znów obcował ze swoją żoną, a ona urodziła syna i nadała mu imię Set, mówiąc: Dał mi Bóg inne potomstwo za Abla, którego zabił Kain. (26) Setowi też urodził się syn i nadał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia PANA.

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czytaj także: Księga Rodzaju 17:10 [komentarze]. Biblia po raz pierwszy o obrzezaniu

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii

źródło: Patterns of Life

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License