Stary Testament i miłość?

Rozpowszechniony pogląd, że hebrajska Biblia jest wyłącznie na temat zemsty i ,,oko za oko”, podczas gdy w Ewangeliach rodzi się koncepcja miłości jako wartości bezwarunkowej i uniwersalnej, musi zostać uznany za jedno z najbardziej niezwykłych nieporozumień w całej historii Zachodu. Otóż hebrajska Biblia jest nie tylko źródłem dwóch przykazań miłości, ale także szerszej perspektywy moralnej, zainspirowanej podziwem dla potęgi miłości […] Jeśli miłość w świecie zachodnim miałaby mieć tekst założycielski, byłaby nim [Biblia] hebrajska.

filozof Simon May, Love: A History (Yale University Press, 2011)

Apostoł Paweł: ,,Miłość niech będzie nieobłudna…”