Jak wyglądały ostatnie dni w życiu Jezusa

Ostatnie dni w życiu Jezusa na ziemi

Ostatnie dni w życiu Jezusa na ziemi

W swojej książce prof. Colin J. Humphreys „The Mystery of the Last Supper” zamieścił kolejność wydarzeń między Ostatnią Wieczerzą a ukrzyżowaniem wg poszczególnych ewangelii. Autor pracy wydanej przez Cambridge University Press podczas pracy nad książką posiłkował się badaniem źródeł epoki a także metodami z pogranicza kryminalistyki (we wstępie dziękuje „wybitnemu adwokatowi Andrew Bartlettowi QC, który wykorzystał swoje umiejętności w ocenie i analizie dowodów, aby szczegółowo skomentować wstępne rozdziały książki”), aby ustalić, jak naprawdę wyglądał przebieg ostatnich dni z życia Pana Jezusa. Sceptycy zwykle twierdzą, że ewangelie sobie przeczą, jednak jak zauważa Humphreys, „celem tej książki jest przedstawienie nowych informacji, które ujawniają, że cztery ewangelie w rzeczywistości dają niezwykle spójny opis ostatnich dni Jezusa”.

Jednym z pierwszych etapów jest właśnie zestawienie wydarzeń tak, jak zostały przedstawione przez ewangelistów.

Wydarzenia pomiędzy Ostatnią Wieczerzą a ukrzyżowaniem wg ewangelii

Jak wyglądały ostatnie dni w życiu Jezusa: tabela z porównaniem

Ew. Mateusza Ew. Marka Ew. Łukasza Ew. Jana
Ostatnia wieczerza Ostatnia wieczerza Ostatnia wieczerza Ostatnia wieczerza
Góra Oliwna Góra Oliwna Góra Oliwna gaj oliwny
Getsemani Getsemani
Jezus modli się Jezus modli się Jezus modli się
Uczniowie zasypiają Uczniowie zasypiają Uczniowie zasypiają
Jezus modli się Jezus modli się
Uczniowie zasypiają Uczniowie zasypiają
Jezus modli się Jezus modli się
Uczniowie zasypiają Uczniowie zasypiają
Jezus aresztowany Jezus aresztowany Jezus aresztowany Jezus aresztowany
Zabrany do Ananiasza
Pierwsze zaparcie się Piotra
Przesłuchanie przez Ananiasza
Zabrany do Kajfasza Zabrany do Najwyższego Kapłana Zabrany do Najwyższego Kapłana Zabrany do Kajfasza
Piotr zapiera się trzy razy Piotr zapiera się dwa razy
Kogut pieje Kogut pieje
Proces przed Sanhedrynem Proces przed Sanhedrynem Proces przed Sanhedrynem
Proces przed Herodem
Proces przed Piłatem
Uwolnienie Barabasza Uwolnienie Barabasza Uwolnienie Barabasza Uwolnienie Barabasza
Jezus biczowany Jezus biczowany Jezus biczowany
Żołnierze wyśmiewają Jezusa Żołnierze wyśmiewają Jezusa Żołnierze wyśmiewają Jezusa
Potępiony przez Piłata
Szymon niesie krzyż Szymon niesie krzyż Szymon niesie krzyż
Ukrzyżowanie Ukrzyżowanie Ukrzyżowanie Ukrzyżowanie

Czytaj także: Czym jest krzyż? „Krzyż jest jednocześnie odrażający i piękny. Jak odrażający jest ludzki grzech i…”

Jak wyglądały ostatnie dni w życiu Jezusa: różnice w relacjach

Skąd różnice? Autor podkreśla, że tak jak przy opisie zdarzeń po atakach na World Trade Center różne gazety przedstawiały wydarzenia z różnych perspektyw, podobnie tutaj mamy do czynienia z różnymi ujęciami tej samej sytuacji.

Sam autor podsumowuje, że zgodność kolejności zdarzeń między ewangeliami, mimo pewnych wydarzeń, które zostają pominięte przez poszczególnych autorów, jest „zdumiewający”. To, co wydaje się być sprzecznością, np. synoptycy lokują Jezusa w Getsamani a Jan w gaju oliwnym, znika, gdy zidentyfikujemy aramejskie słowo „Getsemani” jako tłocznię oliwy, a więc autorzy opisują to samo miejsce innymi słowami (w miejscu, gdzie rośnie wiele drzew oliwnych zapewne znajdowała się również tłocznia).

Tak, jak podczas zbierania informacji od wielu świadków tego samego wydarzenia, zyskujemy nową perspektywę i dodatkowe informacje, podobnie jest z relacjami ewangelistów.

Jak wyglądały ostatnie dni w życiu Jezusa: możliwa wersja

Na koniec Humphreys zestawia jego zdaniem prawdopodobną kolejność zdarzeń tak, jak miały one miejsce:

 1.  Ostatnia wieczerza
 2. Getsemani
 3. Jezus modli się
 4. Uczniowie zasypiają
 5. Jezus modli się
 6. Uczniowie zasypiają
 7. Jezus modli się po raz trzeci
 8. Uczniowie zasypiają po raz trzeci
 9. Jezus aresztowany
 10. Zabrany do Ananiasza
 11. Piotr zapiera się po raz pierwszy i kogut pieje po raz pierwszy
 12. Przesłuchanie przez Ananiasza
 13. Zabrany do Kajfasza
 14. Piotr zapiera się po raz drugi i trzeci
 15. Kogut pieje po raz kolejny
 16. Proces przed Sanhedrynem
 17. Jezus przekazany strażnikom
 18. Jezus ponownie przed Sanhedrynem
 19. Proces Jezusa przed Piłatem
 20. Proces przed Herodem
 21. Proces ponownie przed Piłatem
 22. Piłat uwalnia Barabasza
 23. Jezus zostaje biczowany
 24. Żołnierze drwią z Jezusa
 25. Potępiony przez Piłata
 26. Szymon niesie krzyż Jezusa
 27. Ukrzyżowanie Jezusa.

Odpowiedź na najciekawsze pytanie: czy Ostatnia Wieczerza była Paschą, czy nie (co większość badaczy uznaje za sprzeczność między ewangeliami) w kolejnych odcinkach właśnie rozpoczętej serii. Jak słusznie zauważa prof. Colin J. Humphreys, sprzeczność znika przy dokładnym zbadaniu źródeł…