Spis treści

Czym jest krzyż

Krzyż nie jest obłaskawianiem gniewnego i karzącego boga. Krzyż nie jest miejscem, gdzie Jezus zbawia nas przed Bogiem, ale gdzie Jezus objawia nam Boga jako zbawiciela. Krzyż nie jest tym, co Bóg narzuca Jezusowi, aby przebaczyć, ale co Bóg w Chrystusie znosi, gdy przebacza. Krzyż jest miejscem, gdzie grzech świata połączył się w ohydną jedność, aby można go było masowo przebaczyć. Krzyż jest miejscem, gdzie świat w sposób brutalny zgrzeszył swoimi grzechami na ciele Syna Bożego, a on to wszystko przyjął, modląc się: „Ojcze, przebacz im”. Krzyż jest jednocześnie odrażający i piękny. Jak odrażający jest ludzki grzech i piękna Boża miłość – ale ostatecznie zwycięża miłość i piękno.

Brian Zahnd, książka „The Unvarnished Jesus”

 Jesteś w dziale Cytaty, gdzie prezentujemy jedynie krótkie fragmenty z prac naukowych i książek. Obszerniejsze opracowania znajdziesz np. w dziale „Pytania i odpowiedzi” 

Czytaj także: Ewangelia Mateusza 27. Jezus zostaje ukrzyżowany