Immanuel (Bóg z nami) – dlaczego tak nazwano Chrystusa

Immanuel (Bóg z nami) - dlaczego tak nazwano Chrystusa

Immanuel (Bóg z nami) – dlaczego tak nazwano Chrystusa

Dlaczego Ewangelia Mateusza korzysta z proroctwa o Immanuelu („Bóg z nami”) (Izajasza 7:14), żeby poświadczyć mesjaństwo Jezusa z Nazaretu? Później ani razu imię „Immanuel” nie zostaje użyte w stosunku do Chrystusa. Podczas biblijnej dyskusji zastanawiamy się nad znaczeniem słowa „imię”, interpretujemy znaczenie wyrażenia „Bóg z nami” i konfrontujemy widzenie Chrystusa w I wieku z późniejszą teologią.

Immanuel (Bóg z nami): spis treści nagrania

0:00 – dlaczego Mateusz cytuje proroctwo o Immanuelu w stosunku do Jezusa?
16:30 – „zstąpienie z nieba” – jak rozumieli to Grecy (zobacz także artykuł temu poświęcony)
17:24 – czy „alma” (Izajasza 7:14) nie może oznaczać „dziewica”
20:14 – Eliasz jako typ Jana Chrzciciela

Immanuel: wideo

Nasze spotkania biblijne – więcej TUTAJ

Immanuel: omawiane wersety

werset biblijny czas omawiania na powyższym nagraniu (od:)
2 Kronik 1:1 7:55
2 Kronik 15:9 7:55
2 Samuela 5:10  7:55
Dzieje 2:22 5:16
Dzieje 10:38 6:44
Dzieje 14:8 16:38
Dzieje 14:11 11:13 / 16:38
Izajasza 7:14 0:00 / 17:25
Jeremiasza 23:5 12:54
Jeremiasza 32:20 1:58
Liczb 32:3 4:29
Liczb 49:10 12:54
Mateusza 1:23 0:29
Mateusza 9:6-8 9:10
Objawienia 1:17-18 12:54
Objawienia 3:14 12:54
1 Królewska 1:47 1:58
Psalm 22:22 1:58
Psalm 135:13 1:58
Rodzaju 24:16 18:09
Rodzaju 24:43 18:09