Spotkania biblijne online

Jeśli chcesz dołączyć do spotkań grupy biblijnej, zapraszamy.

Zaproszenie

Spotkania biblijne online

Spotkania biblijne online

Nie łączy nas wspólna denominacja, ale chęć poznawania Słowa Bożego. Jeśli podobnie, jak my, wierzysz w Jednego Boga i posłanego przez Niego Chrystusa, zapraszamy do dołączenia do nas. Spotykamy się online (za pomocą Skype).

W co drugą sobotę spotkanie składa się z wykładu wprowadzającego (30 min. – 1 godz.), a następnie jest czas na zadawanie pytań i dyskusję. Z kolei co drugi tydzień omawiamy wspólnie fragmenty Biblii przypadające na dany dzień (zgodnie z Planem czytania Biblii).

Każdy może zgłaszać temat omawiany podczas prezentacji, a z listy zebranych wybieramy najbardziej interesujący zdaniem większości.

Jeśli jesteś zainteresowan(y/a), prosimy o kontakt pod adresem [email protected] w sprawie szczegółów.

Najbliższe spotkania

Data i godzina Temat
4 grudnia; godz. 18:00 (niedziela) Omawianie Biblii: Hebrajczyków 11; Micheasza 1; Hioba 5
10 grudnia; godz. 15:00 (sobota) Prezentacja: człowiek cielesny vs człowiek duchowy
18 grudnia; godz. 10:30 (niedziela) Omawianie Biblii: 1 Jana 5; Aggeusza 1; Aggeusza 2; Hioba 22
31 grudnia; godz. 10:30 (sobota) Prezentacja: Izajasza 14 – o kim mowa?
7 stycznia; godz. 10:00 (sobota) Omawianie Biblii: Rodzaju 13; Rodzaju 14; Psalm 17; Mateusza 9
14 stycznia; godz. 17:00 (sobota) Prezentacja: Dlaczego umarł Chrystus cz. 1.
22 stycznia; godz. 10:30 (niedziela) Omawianie Biblii: Rodzaju 37; Psalm 39; Psalm 40; Mateusza 24
28 stycznia; godz. 15:00 (sobota) Prezentacja: Ezechiela 28 – o kim mowa?
5 lutego; godz. 18:00 (niedziela) Omawianie Biblii: Wyjścia 11; Wyjścia 12; Psalm 66; Psalm 67; Marka 1
11 lutego; godz. 10:30 (sobota)  Prezentacja: Dlaczego umarł Chrystus cz. 2.
19 lutego; godz. 10:30 (niedziela)  Omawianie Biblii: Wyjścia 30; Psalm 87; Psalm 88; Marka 15; Marka 16
Dokładne informacje w sprawie godzin - więcej:
Spotkania z prezentacją odbywają się naprzemiennie w co drugą sobotę w godzinach 17:00, 15:00 i 10:30. Spotkania poświęcone omawianiu Biblii odbywają się co dwa tygodnie w cyklu: niedziela 10:30 / sobota 10:00 lub 10:30 / niedziela 10:30 / niedziela 18:00.