Spotkania biblijne online

Jeśli chcesz dołączyć do spotkań grupy biblijnej, zapraszamy.

Zaproszenie

Spotkania biblijne online

Spotkania biblijne online

Nie łączy nas wspólna denominacja, ale chęć poznawania Słowa Bożego. Jeśli podobnie, jak my, wierzysz w Jednego Boga i posłanego przez Niego Chrystusa, zapraszamy do dołączenia do nas. Spotykamy się online (za pomocą Skype).

W co drugą sobotę spotkanie składa się z wykładu wprowadzającego (30 min. – 1 godz.), a następnie jest czas na zadawanie pytań i dyskusję. Z kolei co drugi tydzień omawiamy wspólnie fragmenty Biblii przypadające na dany dzień (zgodnie z Planem czytania Biblii).

Każdy może zgłaszać temat omawiany podczas prezentacji, a z listy zebranych wybieramy najbardziej interesujący zdaniem większości.

Jeśli jesteś zainteresowan(y/a), prosimy o kontakt pod adresem [email protected] w sprawie szczegółów.

Najbliższe spotkania

Data i godzina Temat
4 marca; godz. 10:30 (sobota) Omawianie Biblii: Marka 16; 2 Koryntian 1; (2 Koryntian 2)
12 marca; godz. 10:30 (niedziela) Prezentacja: Dlaczego umarł Chrystus? (cz. 1)
18 marca; godz. 17:00 (sobota) Omawianie Biblii: Łukasza 9; Kapłańska 26; Psalm 137; Psalm 138; Psalm 139
26 marca; godz. 18:00 (niedziela) Omawianie Biblii: Łukasza 18; Liczb 7; Przysłów 4
1 kwietnia; godz. 15:00 (sobota) Omawianie Biblii: Łukasza 24; Liczb 15; Przysłów 11
9 kwietnia; godz. 10:30 (niedziela) Prezentacja: Czy Księga Ezechiela 28 mówi o Szatanie?
15 kwietnia; godz. 10:30 (sobota) Omawianie Biblii: Jana 7; Liczb 34; Przysłów 25
22 kwietnia; godz. 10:30 (sobota) Omawianie Biblii: Jana 17; Jana 18; Powtórzonego Prawa 5; Kaznodziei 1
29 kwietnia; godz. 17:00 (sobota) Omawianie Biblii: Dzieje Apostolskie 7; Powtórzonego Prawa 16; Kaznodziei 8

W ramach spotkań z omawianiem Biblii zajęliśmy się następującymi rozdziałami:

  • Aggeusza: 1; 2
  • Daniela: 1
  • Dzieje: 16; 17
  • Hebrajczyków: 11
  • Hioba: 5; 22
  • Jana: 19
  • 1 Jana: 5
  • Joela: 3
  • Marka: 1; 7; 15
  • Mateusza: 9; 16
  • Nehemiasza: 8
  • Ozeasza: 2
  • Rodzaju: 13; 14; 26; 27; 37
  • 2 Tesaloniczan: 3
  • Wyjścia: 11; 12; 21

Wybrane prezentacje bądź ich fragmenty

Zbawienie

* Królestwo Boże
zapowiedziane od początku
Królestwo Boże nastało wraz z przyjściem Chrystusa?
Królestwo Boże – czego mamy oczekiwać

Jezus Chrystus w Biblii

* Czy Syn Boży jest Bogiem wg Biblii?

* Dlaczego Jezus Chrystus został nazwany Immanuelem?

* to on zapowiadał śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa! Doniosłe proroctwo ST: Ezechiasz a Jezus

Kwestie etyczne

* Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże – co oznacza?

* Kobieta jako pomoc dla mężczyzny: co mówi Biblia?

* Nadstawianie policzka – przykazanie nie na nasze czasy?

* Co oznacza „stać się dzieckiem Bożym”

Przypowieści

* Przypowieść o synu marnotrawnym – analiza

* Przypowieść o synu marnotrawnym (alternatywne ujęcie)

Kłopotliwe fragmenty Biblii

* Kim są „bogowie” z Psalmu 82

Demony i szatan w Biblii

* Kim były demony w Ewangeliach. Czy Jezus wykorzystywał sytuacje do pokazania czegoś więcej

* Czy Ks. Rodzaju 6 mówi o upadku aniołów?

* 2 List Piotra – czy mówi o upadku aniołów?

Popularne doktryny

* Jak piekło stało się doktryną chrześcijaństwa

* Raz zbawiony, na zawsze zbawiony? Co mówi Biblia